?

Log in

No account? Create an account

From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday Night Irish Class, December 1, 2014
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 1ú lá Mí na Nollag 2014

Seanfhocail

Oisín i ndiaidh na Féinne.Always living in the past."Oisín after the Fianna."
Ansiud, a bádh a choileaín.The place where he always hangs out."There/yonder his pups were drowned"Ceisteanna

 1. Cén fáth a bhí Siobhán ag tiomáint an oíche sin?

 2. Cad a d'ith Siobhán sa charr?

 3. Cá leis ar éist Siobhán roimh an timpiste?

 4. Cá raibh a mála láimhe i ndiaidh an timpiste?

 5. Cén saghas carr a bhí ag an tiománaí eile?

 6. Cé mhéad gardaí a bhí sa chárra patróil?


 7. Cén dath a bhí ar an veain?

 8. Cé fada a d'fhan sí? — How long did she wait?

Freagraí

 1. Bhí sí ag dul abhaile i ndiadh rang go raibh sí ag múineadh

 2. sceallóga

 3. "AnochtFM. Cailín óg éigin le Gaeilge líofa Bhaile Átha Cliath ag fógairt amhrán le Bob Dylan i nguth séimh suaimhneach."

 4. Ar urlar an cairr ag taobh an phaisinéara.

 5. veain mór

 6. beirt

Cé chomh fada?How long?Conn.
Cá fhad?How long?Mun/
Ceard?What is it? an rud? — Conn.
Cád é sin? = Goidé sin?What is it?Mun., Don.
Cé mhéad? = Cá mhéad?How many?
Cén fhuaim?Which sound?
Pé scéalWhatever the story

le cunamh DéWith God's help(Qualifier when talking about something in the future)
Le Cuidiú DéWith God's help(Qualifier when talking about something in the future)
á dhéanamhbeing doneGeneral form: á + lenited v.n. "being [p of verb]"
ag siúl amach léiGoing out with her
basbass[fish] f2
básdeathm1
mearquick, nimble, hasty, rash
méarfingerf2
Níor fhág BAC i ndiaidh in aon chorShe did not leave Dublin behind in any way.(I.e., she kept to her big city ways even after she moved to the country.

Verb endings
Type IType II
Past Habitual-eadhíodn
Conditional-feadh-ódh

Review verb handouts (past habitual, conditional) from March 2014.

le is used for "in order to"

len íléi. Also len é.