?

Log in

No account? Create an account

From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday Night Irish Class, January 12, 2015
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 12ú lá mí Eanáir 2015

Seanfhocal

Go dtí Lá San DicUntil the day of St. Dick(there is no St. Dick)
Lá nach dtigA day that never comesi.e., when hell freezes over

CRÚBA NA CINNIÚNA

le Áine Uí Fhoghlú
Caibidil 2: Gnáthlá [tuilleadh]

Bhí sí ag méanfach agus ag tarraingt na gcos agus í ag dul síos staighre leis an mbeart beag litreacha a bhí ar an urlár a bhailiú. Chaith sí ar an mbord iad agus chuir an citeal ar siúl. Cupan caifé. Sin a mbeadh an t-am aici do ar maidin. Fuair sí an muga salach a bhí fagtha ag Liam ar an mbord draenála agus shruthlaigh [23] sa doirteal é. An citeal ag crónán. Chuir sí spúnóg caifé isteach sa mhuga agus d'fhág caite ann é, an púdar donn ag dorchú is é á ghreamú féin de bhun an mhuga. D'fhéach sí trid na litreacha. Bille. Ní osclódh sí é sin go dtí níos deanai. Bileog fhógraíochta ó dhream a bhí ag bailiú éadaí don Afraic. Ceann ón ollmhargadh ag fógairt sladmhargaí ar mhaisiúcháin Nollag agus gan ann fós ach mí na Samhna. Chaith sí an t-iomlán ar leataobh. Bruscar. D'fhéachfadh sí i gceart orthu anocht. A ríomhaire glúine isteach ina mála droma, banana ina glaic le n-ithe ar an slí, fáinne na heochrach ar a hordóg aici, cóta ar a gualainn. Phreab an cnagaire nuair a phlab sí an doras.

Bhí sí ag méanfach agus ag tarraingt na gcos agus í ag dul síos staighreShe was yawning and dragging her feet down the stairs
eis an mbeart beag litreacha a bhí ar an urlár a bhailiú.to collect the bundle of letters that were on the floor
Chaith sí ar an mbord iad agus chuir an citeal ar siúl.She threw them on the table and put the kettle on [going
Cupan caifé.Cup of coffee
Sin a mbeadh an t-am aici do ar maidin.that would be all she had time for this morning.
Fuair sí an muga salach a bhí fagtha ag Liam ar an mbord draenálaShe got the dirty mug that was left by Liam on the drain board
shruthlaigh sa doirteal é.rinsed it in the sink
An citeal ag crónán.The kettle is humming
Chuir sí spúnóg caifé isteach sa mhuga She put a coffee spooninto the mug
d'fhág caite ann éleft it thrown there??
an púdar donn ag dorchú is é á ghreamú féin de bhun an mhuga.the brown powder darkening and sticking to the base of the mug(because the mug was wet
Ní osclódh sí é sin go dtí níos deanai.She would not open it until later
Bileog fhógraíochta ó dhream a bhí ag bailiú éadaí don Afraic. Advertising leaflet from a group collecting clothes for Africa
Ceann ón ollmhargadh ag fógairt sladmhargaí ar mhaisiúcháin NollagOne from a supermarket announcing bargains on Christmas decorations
gan ann fós ach mí na Samhna.although it was still November
Chaith sí an t-iomlán ar leataobh.She threw the whole [bunch] to one side
BruscarTrash
D'fhéachfadh sí i gceart orthu anocht.She would look at them tonight properly
A ríomhaire glúine isteach ina mála dromaHer laptop into a backpack
banana ina glaic le n-ithe ar an slí,banana in her hand to eat on the way,
fáinne na heochrach ar a hordóg aici,she had a keyring on her thumb,
cóta ar a gualairmcoat on her shoulder
Phreab an cnagaire nuair a phlab sí an doras.The knocker banged when she slammed the door.


Bhí an láithreoir raidió ina ghuth beag tanaí sna cluasáin aici agus é ag trácht ar fhógraíocht Nollag, go raibh sé imithe as lámh ar fad. Stracfhéachaint ar dheis, ansin ar chlé. Trasna. Bhí sé i siopa sa chathair inné a dúirt sé agus bhí sé maisithe acu cheana féin – áiféiseach [24]. D'aontaigh Siobhán leis. Shiúil sí síos an lána agus trasna na faiche, an tslí ba thapúla agus ba dhírí chun na hoibre de shiúl na gcos. Bhí sí díreach ag an taobhgheata nuair a chuir an láithreoir tuairisceoir nuachta i láthair. Bhí an tuairisc ba dhéanaí aige ar eachtra éigin a tharla thuas fán dtír déanach aréir. D'fhéach sí ar an gclog ar a fón póca. Nóiméad tar éis. Ba cheart di an rang a bheith tosaithe aici ar a naoi agus thógfadh sé trí nóiméad eile an staighre a chur di nuair a raghadh sí isteach sa bhfoirgneamh. Sa donas leis. Ní fhéadfadh sí éisteacht anois. Bhain sí seac na gcluasán [25] as an bpoillín bídeach i mbun a fóin póca, mhúch an fón agus d'fhill sreang na gcluasán go cúramach mar fhigiúr a hocht timpeall ar a méar isteach i mbas a láimhe. Isteach ina póca leo.

Bhí an láithreoir raidió ina ghuth beag tanaí sna cluasáin aici The radio host was a thin little voice in her earphones
é ag trácht ar fhógraíocht Nollagdiscussing Christmas advertisingé ?
go raibh sé imithe as lámh ar fadit had gone far out of hand
Stracfhéachaint = Sracfhéachaintcursory glance
Trasnaacross
Bhí sé i siopa sa chathair inné a dúirt sé It was in a shop in the city yesterday he said
bhí sé maisithe acu cheana féinIt was already decorated by themacu...féin ?
áiféiseachridiculous
D'aontaigh Siobhán leisS agreed with him
Shiúil sí síos an lána She walked down the lane
trasna na faicheacross the greengen. b/c trasna
an tslí ba thapúla the fastest way
ba dhírí chun na hoibre de shiúl na gcoswas the most direct way to work on footba dhírí "was the most direct"
Superlative uses copula, past tense here
Bhí sí díreach ag an taobhgheata nuair a chuir an láithreoir tuairisceoir nuachta i láthair.She was just at the side gate when the news reporter began
Bhí an tuairisc ba dhéanaí aige ar eachtra éigin a tharla thuas fán dtír déanach aréir. The latest report on some incident that happened up wandering in the country late last night
D'fhéach sí ar an gclog ar a fón póca.She looked at the clock on her cell phone
Nóiméad tar éisMinute after
Ba cheart di an rang a bheith tosaithe aici ar a naoiShe should have started her class at nine
thógfadh sé trí nóiméad eile an staighre a chur diIt would take her another 3 minutes to take the stairs
nuair a raghadh sí isteach sa bhfoirgneamhwhen she would go into the buildingraghadh = rachadh "would go"
Sa donas leisToo badleis ?
Ní fhéadfadh sí éisteacht anois.She could not listen now
Bhain sí seac na gcluasán as an bpoillín bídeach i mbun a fóin póca She removed the earphone jack from the little hole in the base of her cell phone
d'fhill sreang na gcluasán go cúramach mar fhigiúr a hocht timpeall ar a méar isteach i mbas a láimhe. She carefully bent the wire of the earphones into a figure eight around her fingers in the palm of her hand.


Nuair a shuigh sí síos ag an mbord sa seomra foirne ag am lóin bhí an comhrá faoi lán seol. Bhí sí deanach ag teacht isteach mar go raibh uirthi labhairt le beirt leads óga as a rang ríomhaireachta.

Nuair a shuigh sí síos ag an mbord sa seomra foirne ag am lóin bhí an comhrá faoi lán seol.When she sat down at the table in the staff room at lunchtime conversation was under full sail.
Bhí sí deanach ag teacht isteach mar go raibh uirthi labhairt le beirt leads óga as a rang ríomhaireachta. She was late coming in as she had to talk with two young lads from her computer class.uirthi "had to"iomarcaexcess, too many, too muchf4
dóthainenough, sufficiencyf4
trína chéileconfused, upset
ina phraiseachin a messlit. "in a porridge"
golweepingm1
seachasbesides, other than
glicclever
níos glicecleverer
is glicecleverest
pollpole, pit, burrow, shaftm1
poillínlittle hole
mhúch an fónturned off the phonelit. "extinguished"

Weather
báistighrainv
brádándrizzlem1
teochttemperaturef3
a teocht is airdehighest temperatureard
a teocht is íslelowest termperatureíseal
siocfrostgs seaca
baol seacadanger of frost
gaoth mheasarthamoderate wind
anoirfrom the east
aneasfrom the south
aduaidhfrom the north
aniarfrom the west