?

Log in

No account? Create an account

From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday Night Irish Class, March 2, 1015
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 2ú lá Mí na Márta 2015

[Missed class because of the flu, but here are my notes on the homework.]

CRÚBA NA CINNIÚNA

le Áine Uí Fhoghlú

Bhí seisean cuíosach nua ar an jab agus ní fhéadfé a bheith cúramach go leor leis an slí ina raibh na Gardaí ag obair na laethanta seo. "Cé'n t-am amárach a bheidh an lasta seo ullamh agaibh?" D'fhreagair Deco: "Má oibrímid an chuid is mó den oíche agus seansanna a ghlacadh ag codladh ba cheart go mbeadh deireadh déanta againn faoi mheánlae nó mar sin." "Ceart go leor" a deir Jazzer, fanfaidh mé go dtí oíche amárach len é a bhailiú. Cuirfidh mé an leoraí troscán faoina dhéin. Beidh roinnt rudaí ag teacht isteach - tolg, cathaoireacha, bord agus cúpla leaba. Tabharfaidh na leads cuid de na sean-rudaí amach leo agus bíodh an t-ábhar go daingean i bhfolach agaibh sna píosaí a théann amach. Tabharfaidh mé pacáiste samplach liom do chustaiméir a mbeidh mé ag bualadh leis níos déanaí." Ghlac sé ceann de na málaí a raibh an séala dúnta air agus sháigh síos laistigh dá chrios é, á chur go cúramach isteach chun tosaigh ina fhiobhríste.

Bhí seisean cuíosach nua ar an jabHe was relatively new on the jobcuíosach = measartha "moderate", réasúnta "reasonable"
ní fhéadfé a bheith cúramach go leor leis an slí ina raibh na Gardaí ag obair na laethanta seo. He could not be careful enough with the way the police were working these days
lastaload/cargo
Cé'n t-am amárach a bheidh an lasta seo ullamh agaibh?What time tomorrow will you have the load ready?Cé'n = Cén
Má oibrímid an chuid is mó den oíche If we work most of the nightoibrímid = oibreoimid Type 2 verb
seansanna a ghlacadh ag codladh ba cheart go mbeadh deireadh déanta againn faoi mheánlae nó mar sin take turns sleeping should we end about noon or sogo mbeadh deireadh déanta againn faoi mheánlae "that we would have made an end (finished) by midday" - Expressing a "perfect" tense
fanfaidh mé go dtí oíche amárach len é a bhailiúI will wait until tomorrow night to collect it
Cuirfidh mé an leoraí troscán faoina dhéin.I will get a furniture truck to fetch [it].
Beidh roinnt rudaí ag teacht isteachSome things will be coming in
tolg, cathaoireacha, bord agus cúpla leaba.couch, chairs, a table and a couple beds.
Tabharfaidh na leads cuid de na sean-rudaí amach leoThe lads will bring some of the old things out with them.
bíodh an t-ábhar go daingean i bhfolach agaibh sna píosaí a théann amachLet the material be securely hidden in the pieces going out
Tabharfaidh mé pacáiste samplach liom do chustaiméir a mbeidh mé ag bualadh leis níos déanaí. I will get a sample pack myself for a customer I will be meeting later.
Ghlac sé ceann de na málaí a raibh an séala dúnta air He took one of the bags that were sealed closed at him
sháigh síos laistigh dá chrios éThrust it down inside his belt
á chur go cúramach isteach chun tosaigh ina fhiobhrístehe put carefully in the front of his underpants
á chur "putting it" - pronoun object of a verbal noun