?

Log in

No account? Create an account

From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday Night Irish Class, March 23, 2015
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 23ú lá Mí na Márta 2015

Missed class, but here are my notes, supplemented by Will's official version.

Seanfhocal

Ná baintear an t-ainm den bhlonag.Don't take the name off of fatCall fat "fat" — Call a spade a spade
Gealt a chuir tús leis an rince.It was a crazy person who started [invented] dancing.

CRÚBA NA CINNIÚNA

le Áine Uí Fhoghlú

"Tá mé fíor-bhuíoch díot" a deir Jazzer ag deifriú leis agus cuma air go raibh sé go mór faoi bhrú. Síos an pasáiste go tapa. Stracfhéachaint eile thar ghualainn. Isteach. Doras faoi ghlas. Fuinneog bheag. Díreach ar éigean a d'éireodh leis. In airde leis, cos ar an doirteal. Amach. Scata leads óga sa chúlsráid dhorcha, a gcochaill in airde acu, iad ag tarraingt gal as toitíní agus ag ciceáil rud éigin nach raibh ann. D'fhéachadar suas le hiontas ar an mburla [38] ramhar á scaoileadh féin amach sa tsráid shalach. "Seo dhíbh. Ní fhaca sibh dada." Siúd iad ag baint na sála dá chéile leis an nóta caoga euro a phiocadh suas ón spota inar thit sé.

Tá mé fíor-bhuíoch díotI am truly thankful to you
ag deifriú leisrushing to
cuma air go raibh sé go mór faoi bhrúappearing to him that he was clearly under pressure
Síos an pasáiste go tapaQuickly down the corridor
Stracfhéachaint eile thar ghualainnAnother quick glance over the shoulder
Doras faoi ghlasDoor locked
Díreach ar éigean a d'éireodh leis.He could just manage to force it up.
In airde leisUp with him
cos ar an doirtealfoot on the sink
Scata leads óga sa chúlsráid dhorchaGroup of young lads in the back street
a gcochaill in airde acuhoods over them
iad ag tarraingt gal as toitíníthey are drawing smoke from cigarettes
ag ciceáil rud éigin nach raibh annkicking something that was not there
burlabundle[38]
D'fhéachadar suas le hiontas ar an mburla ramhar á scaoileadh féin amach sa tsráid shalach. Looked up with surprise at the fat bundle and released himself out in the dirty street
Seo dhíbhHere dismissed
Ní fhaca sibh dada.You have not seen anything
ag baint na sála dá chéilefalling over each other/stepping on each other
Siúd iad ag baint na sála dá chéile Those involved were treading on each others heels.
leis an nóta caoga euro a phiocadh suasto pick up the 50 Euro note
ón spota inar thit séfrom the spot where it fell.

Le hosna faoisimh shleamhnaigh Jazzer leis nó gur cailleadh i measc lucht siopadóireachta an tráthnóna é.

nó gur cailleadh ... é

Per Will:

'[T]he doesn't add anything, it's not "although", it is "until". Cailleadh is autonomous past, and notice how the é floats all the way to the end of that sentence.'
Le hosna faoisimh shleamhnaigh Jazzer leis nó gur cailleadh i measc lucht siopadóireachta an tráthnóna é. With a sigh of relief Jazzer slipped until lost in the midst of the afternoon [group of] shoppers.