?

Log in

No account? Create an account

From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday Night Irish Class, April 6, 2015
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 6ú lá mí Aibreáin 2015

Seanfhocal

Cuir an sagart i lár an pharóiste.Put the bowl of potatoes in the middle of the table. Lit. "Put the priest in the center of the parish."
(Nobody has explained how a bowl of potatoes came to be referred to as a priest)
Lá breá ag do chairde — do d'adlacadh.A fine day for your friends — [the day] of your burial.

CRÚBA NA CINNIÚNA

le Áine Uí Fhoghlú

Oiche mhishuaimhneach — "Restless night"

Bhí Donna sa seomra suite roimpi nuair a d'fhill Siobhán ón obair tráthnóna. "Bhuel?" a deir sí agus í ag féachaint thar a gualainn. Ní raibh Siobhan cinnte an le dímheas nó le neamhshuim é. "A thiarcais, cuireann sí seo fearg orm" a deir Siobháan léi féin. "Caite sa chathaoir, leathchois léi amach thar uillinn, amhail is gurbh léi an áit." Ní bhíodh Siobhán riamh ar a suaimhneas nuair a bhíodh sí thart. Cianrialtán [39] na teilifíse ina lámh aici agus í ag léimt ó chainéal go cainéal gan a bheith ag fáachaint i gceart ar aon rud. Guma coganta. Fáinní cluaise móra óir. Stríocaí dath fionn ina cuid gruaige, iad ag fás amach anois agus a dath dorcha féin á thaispeáint féin arís as an nua. Ar tháinig Liam abhaile fós?" "Ya, tá sé imithe chuig an siopa. ní raibh aon bhainne ann." D'fhéach Siobhán ar an gclog. Díreach a sé a chlog. "An gcuirfeá an nuacht ar siúl más é do thoil é?" a deir sí le Donna. "Is ar éigean má chonaic mé tuairisc nuachta le seachtain, leis an méid stró agus strus a bhí orm ó tharla an timpiste an oíche faoi dheireadh." "Ó, sea. Bhí Liam á insint dom. Ach tá gach rud ceart go leor anois is dócha, an bhfuil?" a deir Donna.

<td>Bhí Donna sa seomra suite roimpi nuair a d'fhill Siobhán ón obair tráthnóna.</td> <td>Donna was in the living room before S returned from work in the evening.</td><td></td></tr>
Ní raibh Siobhan cinnte an le dímheas nó le neamhshuim é. S was not sure whether it was with disrespect or with indifferencean question, hence "whether"
A thiarcais, cuireann sí seo fearg ormMy goodness, this makes me angry
Caite sa chathaoir, leathchois léi amach thar uillinn, amhail is gurbh léi an áit. Thrown in the chair, one leg across an arm, as if she owned the place
bhíodhhad beenp hab
Ní bhíodh Siobhán riamh ar a suaimhneas nuair a bhíodh sí thart. S had never been relaxed when she was around
CianrialtánRemote control39
Cianrialtán na teilifíse ina lámh aiciShe had the TV remote in her hand
í ag léimt ó chainéal go cainéal gan a bheith ag fáachaint i gceart ar aon rud. She was jumping from channel to channel without properly watching anything
Guma coganta.Chewing gum.
Fáinní cluaise móra óir. Large gold earrings.
Stríocaí dath fionn ina cuid gruaigeBlond streaks in her hair
iad ag fás amach anois they were growing out now
a dath dorcha féin á thaispeáint féin arís as an nua. dark color showing itself again anew
ní raibh aon bhainne ann.tthere was no milk
An gcuirfeá an nuacht ar siúl más é do thoil é?Would you put on the news [going on] if you please?
Is ar éigean má chonaic mé tuairisc nuachta le seachtainand I hardly saw a news report of the week
leis an méid strówith the amount of stress
a bhí orm ó tharla an timpiste an oíche faoi dheireadh. that I had from the accident that happened at the end of the night
Ach tá gach rud ceart go leor anois is dóchaBut everything is probably OK now


Carachtair
Jazzer
 • Thart daichead bliain d'aois
 • Gruaig donn ghearr, maol in aice leis an éadan
 • Níl féasóg nó croiméal aige.
 • Airde mheán.
 • Ciniciúil
 • Is cosúil le fear an-gnáth
 • Bhí fear láidir bliain ó shin. B'fhéidir fós, ach tá sé ramhar anois.
Van man
 • Thart ar tríocha cúig bliain d'aois.
 • Ard. Tá croiméal aige. Níl féasóg.
 • Gruaige dubh. Ní fada. Ní gearr
 • Cosúil le fear go bhfuil údarás aige. (Thóg sé an fón ó Siobhán)
 • Cosúil le fear maith agus cabhrach
Donna
 • Thart ar tríocha bliain d'aois.
 • Gruaige nádúrtha dubh. Fionn daite
 • Bean chathair mhór. Sofaisticiúla (nó síleann sí mar sin )
 • Ciniciúil
 • Míshásta. Tá sí go minic ag gearán
 • Thart ar tríocha bliain d'aois.


Is mór a trua é.It's a pity. It's too bad.
pill = fillreturn, foldDon.
tabhair faoi dearanoticev
i gcónaíalways