?

Log in

No account? Create an account

From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday Night Irish Class, April 20, 2015
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 20ú lá mí Aibreáin 2015

CRÚBA NA CINNIÚNA

le Áine Uí Fhoghlú

Oiche mhishuaimhneach (tuilleadh) — "Restless night (continued)"


Líon an pictiúr an scáileán teilifise. Líon croí Shiobhan le huafás. "Ó, ní theastaíonn uaim féachaint ar an nuacht" a deir Donna go tobann, ag athrú an chainéil go tapa. "Go mear, athraigh ar ais é! Athraigh ar ais é!" arsa Siobhán i nglór práinneach agus í ag sciobadh an chianrialtáin as a lámh len é a athrú ar ais arís. Bhí an pictiúr imithe. Ach bhí go leor feicthe aici. Ní raibh aon amhras uirthi. B'é sin é. B'é sin tiománaí charr na nGardaí an oíche a d'imigh an capall fiáin. Ní haon ionadh nach raibh aon suim ag na 'Gardaí' inti an oíche úd! Ba chuid den drong robálaithe iad! Bhuel nárbh ise an óinseach ag ceapadh go bhféadfadh sí aon chabhair a fháil uathu. "Cad atá ortsa?" Donna ag tabhairt faoi deara chomh scanraithe is a bhí Siobhán. "An fear sin....an fear...." "Cé? É seo?" "Ní hea. An fear a bhí ar an scáileán nuair a d'athraigh tú an cainéal. B'shin é!" "Ó, cad atá á rá agat a Shiobhán? Cén ráiméis atá ar bun agat?" Shuigh Siobhán siar isteach de phlab sa chathaoir uillinn. "An oíche a bhí an timpiste agam ........ an oíche a briseadh an fhuinneog i mo charr. Bhuel bhí carr patról Gardaí ar an láthair agus an Garda a bhí ag tiomáint, bhuel b'shin é a bhí ar an nuacht anois. Tá mé cinnte de. An fear a dteastaíonn ó na Gardaí é a cheistiú! Tá mé cinnte de. Caithfidh mé labhairt leo amárach. D'fhéadfadh go gcabhródh mo chuid eolais go mór leo.

Líon an pictiúr an scáileán teilifise.The picture filled the television screen.
Líon croí Shiobhan le huafás.S's heart filled with horror.
ní theastaíonn uaim féachaint ar an nuachtI do not want to watch the news
Go mearRapidly, quickly
práinneachurgent
í ag sciobadh an chianrialtáin as a lámh len é a athrú ar ais arís.snatching the remote from her hand in order to to change it back again
Ach bhí go leor feicthe aici.But she had seen enough
Ní raibh aon amhras uirthi.She had no doubt.
B'é sin éthat was himB'é often pronounced with a y, like Ba dhé
tiománaí charr na nGardaídriver of the G carnot just carr in genitive, but the whole phrase "driver of the car of the G"
Ní haon ionadh nach raibh aon suim ag na 'Gardaí' inti an oíche úd!No wonder the 'Gardaí' were not interested that night
Ba chuid den drong robálaithe iad!They were part of the gang of robbers!
Bhuel nárbh ise an óinseach ag ceapadh go bhféadfadh sí aon chabhair a fháil uathu.Well, wasn't she the fool to expect she could get any help from them.
Donna ag tabhairt faoi deara chomh scanraithe is a bhí Siobhán.Donna noticed that how frightened S was.
An fear a bhí ar an scáileán nuair a d'athraigh tú an cainéal.The man that was on the screen when you changed the channel
cad atá á rá agat a Shiobhán?What are you saying S?
Cén ráiméis atá ar bun agat?What nonsense you have established?
Shuigh Siobhán siar isteach de phlab sa chathaoir uillinn.S sat down with a plop in the armchair.
Bhuel bhí carr patról Gardaí ar an láthair agus an Garda a bhí ag tiomáintA G patrol car was at the site and the G who was driving
B'shinThat was Pronounced B'in and often spelled that way
b'shin é a bhí ar an nuacht anoisthat was him on the news now
An fear a dteastaíonn ó na Gardaí é a cheistiú!The man the G want to question!
Caithfidh mé labhairt leo amárach.I have to speak with them tomorrow.
D'fhéadfadh go gcabhródh mo chuid eolais go mór leo.My information could help a lot.conditionals