?

Log in

No account? Create an account

From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday Night Irish Class, May 4, 1015
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 4ú lá mí na Bealtaine 2015

Seanfhocal

Teilg ailp i mbéal an mhadra"Somebody is going on and on, talking too much!""Throw a lump (of meat) in the mouth of the dog". [So it will stop barking]
Is ionanna an cás, an t-éag 's an bás Six of one, half dozen of the other"It's the same case, death and death."

CRÚBA NA CINNIÚNA

le Áine Uí Fhoghlú

Oiche mhishuaimhneach (tuilleadh) — "Restless night (continued)"

Go míshuaimhneach bhrúigh Siobhán an cnaipe leis an bhfón a mhúchadh agus choimeád brúite é nó gur imigh an scáileán beag dubh. Leag sí ar an mboirdín a bhí cois na leapan é agus d'iompaigh sí uaidh. Níorbh fhada go raibh eachtra an chapaill ina steillbheatha [41] arís os comhair a súl. Ach an uair seo níor bhris an fhuinneog. D'fhan sí ina carr agus chuir síos na claibíní [42] le glas a chur ar na doirse.

múchadhsmother, quench, extinguish, turn off [electrical devices]
leis an bhfón a mhúchadhin order to turn off the phoneleis because of definite article
choimeád brúite é nó gur imigh an scáileán beag dubhkept it pressed until the little screen went black go/gur "until"
Leag sí ar an mboirdín a bhí cois na leapan éshe set it on the little table that was at the foot of/next to the bed
d'iompaigh sí uaidh.she turned [away] from it
ina steillbheathalarge as life
Níorbh fhada go raibh eachtra an chapaill ina steillbheathaNot long was the horse incident as large as life
arís os comhair a súl.again before her eyes
Ach an uair seo níor bhris an fhuinneog.But this time the window was not broken
claibínílatches, door locks
faoi ghlaslocked"under a lock"
D'fhan sí ina carr agus chuir síos na claibíní le glas a chur ar na doirse.She stayed in her car and put down the latches to lock the doors.

Tar éis cúpla nóiméad tháinig an Garda ramhar ina treo agus thosaigh ag cnagadh ar an bhfuinneog. A aghaidh mhór brúite leis an ngloine agus é ag cnagadh go láidir. Phreab sí ina dúiseacht. Bhí an cnagadh fós le cloisint aici. Allas léi, í greamaithe den spota agus eagla uirthi fiú lúidín coise a chorraí. Stán sí ar an bhfuinneog tríd an dorchadas agus díreach ar éigin a chonaic sí an scáth tríd an gcuirtín éadrom agus é ag cromadh síos arís faoin bhfuinneog. Ba dheacair di a thuiscint cé acu an taibhreamh agus cé acu an fhírinne. Ach anois bhí sí lán dúisithe agus ní raibh aon amhras uirthi. Chuala sí cnag. Chonaic sí scáth ag cromadh. Shleamhnaigh sí amach as an leaba, a croí ag plabadh chomh cruaidh sin go raibh sé á bodhradh. Ansin bhí torann láidir mar a bheadh miotal ag titim ar an gcosán thíos.

Tar éis cúpla nóiméad tháinig an Garda ramhar ina treo After a couple minutes the fat G came in her direction
thosaigh ag cnagadh ar an bhfuinneog.started knocking on the window
A aghaidh mhór brúite leis an ngloineHis big face pressed on the glass
é ag cnagadh go láidirtapping it strongly
Phreab sí ina dúiseacht.She woke with a start."She jumped/started waking up."
Bhí an cnagadh fós le cloisint aici.The knocking was still to be heard.
Allas léi.She sweated."Sweat was with her."
í greamaithe den spota agus eagla uirthi fiú lúidín coise a chorraí.She was fixed to the spot and fear even her toes were agitated/excited
Stán sí ar an bhfuinneog tríd an dorchadas She stared at the window through the darkness
díreach ar éigin a chonaic sí an scáth tríd an gcuirtín éadrom She barely saw the shadow of something through the light curtains
é ag cromadh síos arís faoin bhfuinneog.crouching down again under the window
Ba dheacair di a thuiscint cé acu an taibhreamh agus cé acu an fhírinne.It was hard for her to understand what was the dream and what was the truth
ní raibh aon amhras uirthi.she had no doubt
Chuala sí cnagShe heard a knock
Chonaic sí scáth ag cromadh.She saw a shadow crouching
Shleamhnaigh sí amach as an leabaShe slipped out of bed
a croí ag plabadh chomh cruaidh sin go raibh sé á bodhradh.her heart beating so loud it deafened her
Ansin bhí torann láidir mar a bheadh miotal ag titim ar an gcosán thíos.Then there was a strong noise like metal falling on the pavement below

Tharraing sí uirthi a cóta oíche agus anonn léi chun na fuinneoige. D'ardaigh sí an cuirtín agus d'fhéach amach. Dada le feiceáil ach cat na gcomharsan ag rith trasna an chúlghairdín. Dada ach.... an dréimire! An dréimire a bhíodh sa seid acu agus é caite ar an talamh! B'shin é a chuala sí ag titim. Agus bhí duine éigin tar éis a bheith amuigh ann. Níorbh í a samhlaíocht a bhí ag imirt cleasanna uirthi. Bhí imní níos mó ná riamh ag teacht uirthi anois. Cad a bhí ag tarlú di in ainm Dé? Cad ba chúis leis seo go léir? Bhí sí an- mhíshuaimhneach ar fad agus í ag smaoineamh go doimhin ar an scéal nuair a chaith sí a cóta oíche di arís ag bun na leapa. D'fhéach sí ar lámha beaga glasa an chloig. Fiche cúig chun a trí. Dhreap sí isteach faoin chuilt arís.

Tharraing sí uirthi a cóta oícheShe pulled on her bathrobe
anonn léi chun na fuinneoigeover to the window
dréimireladder
An dréimire a bhíodh sa seid acuThe ladder that used to be in their shed
Níorbh í a samhlaíocht a bhí ag imirt cleasanna uirthi.Her imagination was not playing tricks on her
Bhí imní níos mó ná riamh ag teacht uirthi anois.More anxiety than ever was coming on her now.
Cad ba chúis leis seo go léir?What was the cause of all this?
Bhí sí an-mhíshuaimhneach ar fad She was thoroughly restless
í ag smaoineamh go doimhin ar an scéal thinking deeply on the story
nuair a chaith sí a cóta oíche di arís ag bun na leapa.when she threw her night coast again at the foot of the bed
D'fhéach sí ar lámha beaga glasa an chloig.She looked at the little green hands of the clockglas/uaine [?]
Fiche cúig chun a trí./i>25 to three.
Dhreap sí isteach faoin chuilt arís.She climbed in under the quilt again.

Faoin am a bhuail an t-aláram agus an seomra geal arís ar maidin bhraith Siobhán nach raibh néal codlata faighte aici.

Faoin am a bhuail an t-aláram By the time the alarm struck
bhraith Siobhán nach raibh néal codlata faighte aici.S felt that she had not gotten any sleep.


Verbal noun with pronoun

ag ithe íá hithe
ag bualadh médo mo bhualadh
ag oscailt iadá n-oscailt
ag péinteáil épaintingá phéinteáil
ag déanamh íá déanamh
ag moladh túrecommendingdo do mholadh
ag cloisteáil muidhearingdár gcloisteáil
ag gortú sibhinjuring, hurtingdo bhur ngortú
ag cabhrú iadhelpingá gcabhrú
ag blaiseadh étastingá bhlaiseadh
ag goid ístealingá goid
ag troid méfightingdo mo throid
ag mallachtú iadcursingá mallachtú
ag críochnú éfinishingá chríochnú
ag beannú túgreeting, blessingdo do bheannú
ag scrúdú íexaminingá scrúdú
ag síniú é signingá shíniú
ag tógáil iadbuildingá dtógáil
ag lasadh élightingá lasadh
ag glanadh iadcleaningá nglanadh
ag ní íwashingá ní
ag ullmhú épreparingá ullmhú
ag marú muidkillingdár marú
ag brú épressingá bhrú
ag bailiú iadgatheringá mbailiú
ag baint iadá mbaint
ag clúdach ícoveringá clúdach
ag foghlaim élearningá fhoghlaim
ag tuiscint muidunderstandingdár dtuiscint
ag ceartú iadcorrectingá gceartú
ag cóipeáil écopyingá chóipeáil
ag míniú éexplainingá mhíniú
ag lorg méseekingdo mo lorg
ag díol ésellingá dhíol
ag seoladh ísailing, addressingá seoladh
ag gearradh iadcuttingá ngearradh