?

Log in

No account? Create an account

From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday Night Irish Class, June 8, 2015
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 8ú lá Mí na Mheiteam 2015


CRÚBA NA CINNIÚNA

le Áine Uí Fhoghlú

Fuadach (tuilleadh) — "seizure/abduction/kidnapping (continued)"

Ag féachaint siar thar a gualainn di d'fháisc sí an plaisteach ar chúl na heochrach agus splanc na soilse oráiste á chur i dtuiscint go raibh an carr faoi ghlas. Tharraing sí an zip aníos ar a seaicéad agus dhírigh sí a caipín olna anuas thar a cluasa. Thosaigh sí ag siúl go tapa mar ní thaitníodh siúl mall lúi. Ní raibh aon tairbhe le fáil aici as. Bhí radharc ar an mbaile thíos fúithi agus ar na sléibhte thall le feiceáil aici. Bhí gach áit lom go leor an tráth seo bliana agus bhí gaoth fhuar ag séideadh ina haghaidh, ach ba chuma léi mar bheadh sí lena droim agus í ag filleadh. Bhí eachtra na hoíche aréir á cur trína hintinn aici. Agus a cuairt chuig na Gardaí ag am lóin. Ar a laghad bhí an méid sin déanta. Ghlac an Garda óg ráiteas uaithi i dtaobh ar tharla ach bhí an-leisce air aon eolas a scaoileadh léise. D'fhiafraigh sí díobh mar gheall ar na 'Gardai' a d'fhuadaigh an carr patról an oíche úd ach ní raibh fonn orthu mórán a rá léi. Dúirt sí leo gur aithin sí an fear a bhí sa ghrianghraf a bhí ar an nuacht an oíche faoi dheireadh agus thaispeáin siad di arís é le go mbeadh sí lánchinnte. Bhí. D'thiafraigh an Garda óg ar aithin sí an duine eile a bhí sa charr patról. Níor aithin. Bhí sé ró-dhorcha. D'fhiafraigh sise díobh ar dhein tiománaí an veain teagmháil leo ach ní raibh mórán toradh ar an gceist sin. D'inis sí dóibh faoin téacs ait agus an cnagadh ar a fuinneog agus cé gur dhein siad nóta de gach rud, bhraith sí nach raibh mórán sásaimh á fháil aici. Ach dúirt siad go mbeadh siad i dteagmháil léi arís. Go luath. Agus nár cheart di imní a bheith uirthi. Agus ní raibh díreach anois. Cé go raibh an ghaoth fuar bhí sí folláin. Bhi blas na saoirse uirthi. Chuir sí suas a haghaidh agus siar a ceann agus dhein sí dearmad ar a cuid trioblóidí.

Ag féachaint siar thar a gualainn di d'fháisc sí an plaisteach ar chúl na heochrach Looking back over her shoulder she squeezed the plastic on the back of the key
splanc na soilse oráiste á chur i dtuiscint go raibh an carr faoi ghlas the orange lights flashed indicating the car was locked
Tharraing sí an zip aníos ar a seaicéadShe pulled up the zipper on her jacket
dhírigh sí a caipín olna anuas thar a cluasa.straightened her wool cap down over her ears
Thosaigh sí ag siúl go tapa mar ní thaitníodh siúl mall lúi.She started to walk quickly as she did not like walking slowly.
Ní raibh aon tairbhe le fáil aici as.She had no benefit from it
Bhí radharc ar an mbaile thíos fúithi agus ar na sléibhte thall le feiceáil aici. There was a view of the town down below her and the mountains could be seen yonder.
Bhí gach áit lom go leor an tráth seo bliana agus bhí gaoth fhuar ag séideadh ina haghaidh Every place was quite bare and there was a cold wind blowing against her
agus í ag filleadh.as she was returningagus w/o verb
ba chuma léi mar bheadh sí lena droim agus í ag filleadh.it was all the same to her since it would be at back when she was returning
Bhí eachtra na hoíche aréir á cur trína hintinn aici. Last night's incident was going through her mind
a cuairt chuig na Gardaí ag am lóin.visit the police at lunch time
Ar a laghad bhí an méid sin déanta.at least that much was doneméid amount, much, etc.
Ghlac an Garda óg ráiteas uaithi i dtaobh ar tharla The young garda took her statement of what happened
bhí an-leisce air aon eolas a scaoileadh léisebut was very reluctant to release information to her
D'fhiafraigh sí díobh mar gheall ar na 'Gardai' a d'fhuadaigh an carr patról an oíche úd She asked them about the 'Gardai' who hijacked the patrol car that night
ní raibh fonn orthu mórán a rá léi.did not have the inclination to say much to her
Dúirt sí leo gur aithin sí an fear a bhí sa ghrianghraf a bhí ar an nuacht an oíche faoi dheireadh She told them that she recognize the man that was in the photograph that was on the news the night before last/other night2 Direct relative clauses back to back
thaispeáin siad di arís é le go mbeadh sí lánchinnte.They showed it again to her so she could be sure
D'thiafraigh an Garda óg ar aithin sí an duine eile a bhí sa charr patról. The young Garda asked her if she recognized the other person who was in the patrol car
D'fhiafraigh sise díobh ar dhein tiománaí an veain teagmháil leoShe ask them if the driver of the van made contact with themar dhein Mun. Elsewhere an ndearna
ní raibh mórán toradh ar an gceist sin.there was not much result on that question
D'inis sí dóibh faoin téacs ait She told them about the strange text
an cnagadh ar a fuinneogthe tapping on her window
cé gur dhein siad nóta de gach rudalthough they made note of everything gur dhein Mun. Elsewhere go ndearna
bhraith sí nach raibh mórán sásaimh á fháil aici. she felt she was getting little satisfaction
Ach dúirt siad go mbeadh siad i dteagmháil léi arís. Go luath. But they said they would contact her again. Soon.
nár cheart di imní a bheith uirthi.it should not be her concern
ní raibh díreach anois.not immediately now
Cé go raibh an ghaoth fuar bhí sí folláin.although the wind was cold it was healthy
Bhi blas na saoirse uirthi.She had a taste of freedom
Chuir sí suas a haghaidh she put her face up
dhein sí dearmad ar a cuid trioblóidí.forgot about her troubles
Direct relative Clauses

 1. Thug mé bronntanas don chailín a thug bronntanas dhomsa.
  Thug an cailín bronntanas dhomsa. Thug mé bronntanas an chailín

 2. Tá an cat atá ar an mbord dána.
  Tá an cat ar an mbord. Tá an cat dána.

 3. Chaith an buachaill an chloch a bhris an fhuinneog.
  Chaith an buachaill an chloch. Bhris an chloch an fhuinneog.

 4. Ní phógfaidh mé an bhean a phóg an mhuc.
  Phóg an bhean an mhuc, Ní phógfaidh mé an bhean

 5. Ní éistíonn sé le hamhránaí a chasanns amhráin bhrónacha.
  Chasann an t-amhránaí amhráin bhrónacha. Ní éistíonn sé leis an t-amhránaí.

 6. Ní maith liom an carr atá agam anois.
  Tá an carr agam anois. Ní maith liom an carr.

 7. Cuirfidh mé glaoch ar an múinteoir a mhúinfeas an rang maidin amárach.
  Múinfidh an múinteoir an rang maidin amárach. Cuirfidh mé glaoch ar an múinteoir

 8. D'fhreastalaíodh sí ar an scoil a bhíodh inár gcomharsanacht blianta ó shin.
  Bhí an scoil inár gcomharsanacht. D'fhreastalaíodh sí ar an scoil blianta ó shin.

 9. Ní thaitníonn na muiscítí a thaganns leis an samhradh liom.
  Tagann na muiscítí leis an samhradh. Ní thaitníonn na muiscítí liom.

 10. D'éirigh an prionsa a phóg mé ina fhrog. ("that kissed me", in this case)
  Phóg an prionsa mé. D'éirigh an prionsa ina fhrog.

 11. Bhí an geimhreadh a bhí againn i mbliana go dona.
  Bhí an geimhreadh againn i mbliana. Bhí an geimhreadh go dona.

 12. Ní fhaca Siobhán an carr a bhí á leanúint.
  Ní fhaca Siobhán an carr. Bhí an carr á leanúint.