?

Log in

No account? Create an account

From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday Night Irish Class, October 26, 2015
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 26ú lá Mí Dheireadh Fómhair 2015

Seanfhocal

Ní scéal rúin é ó tá a fhios ag triúr é. It's not a secret once three people know it.
Is leithide bualtrach satailt air. sometimes it is better to leave things alone instead of trying to explain yourself or defend yourself about something said about you."A cow pat gets bigger (wider) when tread upon."

CRÚBA NA CINNIÚNA

le Áine Uí Fhoghlú

Seanchara — "An old friend"

Bhí Siobhán suite i mbialann i gCaisleán an Bharraigh i gContae Mhaigh Eo agus grian an tsamhraidh ag scalladh isteach an fhuinneog ar a haghaidh. Bhraith sí te, compordach agus slán. Chorraigh sí a cuid caifé go díomhaoin, a spúnóg ag déanamh ceoil ar thaobhacha an chupáin agus í ag smaoineamh ar na heachtraí go léir a bhí tar éis tarlú di roimh an Nollaig seo caite. Bhí briseadh gairme bliana iarrtha aici ar údaráis na scoile agus tar éis ar tharla di ní raibh aon fhadhb leis sin. "Bíodh sos agat," a dúirt an príomhoide léi. "Tóg go bog é chomh fada agus is maith leat. Beidh do phost ag fanacht leat pé uair is maith leat teacht ar ais." Bhí Siobhán an-bhuíoch de, ach bhí tuairim aici nach mbeadh sí ag filleadh. Bhí sí bréan de shaol an bhaile mhóir. Bréan den múinteoireacht. Ní raibh sí cinnte d'aon rud ach amháin gur theastaigh athrú uaithi ina saol. Smaoinigh sí ar Liam bocht agus mar a cheap naGardaí go raibh sé ag obair do na fuadaitheoirí agus go raibh sé ag díol drugaí go dtí gur rugadh ar Donna sa teach i mBóthar Pembroke agus ar deireadh gur inis sí an fhírinne dóibh maidir le Liam agus mar a d'usáid sí é. Ar a laghad ghabh siad leithscéal leis nuair a nochtadh fírinne an scéil. Smaoinigh sí ar an nGarda Tomas Ó Cuinn agus mar a d'inis sí eachtra an

Caisleán an BharraighCastlebar
grian an tsamhraidh ag scalladh isteach an fhuinneog ar a haghaidh.the summer sun scalding in the window on her face
Bhraith sí te, compordach agus slán.She felt warm, comfortable, and safe.
Chorraigh sí a cuid caifé go díomhaoin,She stirred her coffee idly
a spúnóg ag déanamh ceoil ar thaobhacha an chupáinHer spoon making music on the side of the cuptaobhach "lateral"
í ag smaoineamh ar na heachtraí go léir a bhí tar éis tarlú di roimh an Nollaig seo caite. thinking of all the events that had happened to since before last Decemberroimh "before" [??]
There was the break in her career year she had asked for from the school authorities
tar éis ar tharla di ní raibh aon fhadhb leis sin. after what had happened to her there waa no problem with that
Bíodh sos agatHave a break"Let there be a break."
Tóg go bog é chomh fada agus is maith leatTake it easy for as long as you like
Beidh do phost ag fanacht leat pé uair is maith leat teacht ar ais.Your job will be waiting for you whenever it is good for you to come back.
bréanfed up
Ní raibh sí cinnte d'aon rud ach amháin gur theastaigh athrú uaithi ina saol.She was only sure of one thing, that she wanted a change in her life.teastaigh [ó] be wanted/needed [bu]
go raibh sé ag díol drugaí go dtí gur rugadh ar Donna sa teach i mBóthar Pembroke He was selling drugs that were on Donna when she was arrested in the house on Pembroke Road
ar deireadh gur inis sí an fhírinne dóibh maidir le Liam finally she told the truth to them regarding Liam
Ar a laghad ghabh siad leithscéal leis nuair a nochtadh fírinne an scéil.At least they gave an apology when the truth of the story was revealed

chapaill dó. Eisean! Ag sceitheadh an eolais go léir ar ais leis na drongadóirí! Bhí sí ag méarnáil an tslabhra airgid a bhí ar a muinéal aici le sé mhí anois, a hordóg faoi agus í á rith ó thaobh go taobh go smaointeach.

mar a d'inis sí eachtra an chapaill dówhen she told him the incident of the horse
Ag sceitheadh an eolais go léir ar ais leis na drongadóirí!He leaked all the information back to the gangeolais g following a vn
Bhí sí ag méarnáil an tslabhra airgid a bhí ar a muinéal She was fingering the silver chain on her naeckméarnáil fingering
a hordóg faoi agus í á rith ó thaobh go taobh go smaointeach.Her thumb under [it] and running it from side to side thoughtfully

"Is maith liom do shlabhra," arsa an guth taobh thiar di. Gheit Siobhán as a cuid smaointe. An guth sin! D'aithin sí é gan féachaint air. Nár chuala sí gach lá ar feadh seachtaine é agus púicín uirthi! D'iompaigh sí thart go mall, faiteach agus cé a bheadh ina sheasamh in aice léi ach 'fear an tsuipeir' mar a thugadh sí air - Jeaic Learmont - mar a fuair sí amach i rith an chás cúirte. É ina sheasamh ansin ag meangadh gáire léi, ag nochtadh a chuid fiacal bán. Dath na gréine air, bríste géine agus a dhá lámh nocht agus donndóite faoin t-léine bhuí. A croí ag sodar anois go tobann ar bhealach an-ait. Tharraing sé an chathaoir amach agus d'fhiafraigh: "an miste leat?" Níor fhéad sí focal a rá ach chlaon sí a ceann á chur in iúl dó go raibh fáilte roimhe. Bhí seisean ag féachaint sna súile ar Shiobhán, ise ag ísliú is ag ardú a súile go cúthaileach agus í ag útamáil le paicéad páipéir siúcra ar an mbord. "Conas....conas atá tu?" arsa Siobhán go ciotach. "Mise? Ní baol dom. Conas atá tusa? Sin ceist atá i bhfad níos tabhachtaí." "Ceart go leor," arsa sí. Tá mé anseo ar saoire seachtaine le m'aintín Máiréad. Cad a thugann an treo seo tusa?" "Ó, scéal fada. Bhuel, seo é mo cheantar dúchais ach fuair uncail liom bás cúpla mí ó shin agus d'fhág sé teach agus feirm le huacht agam. Níl an páipéarachas ach díreach réitithe le seachtain anuas agus tháinig mé ar ais ó Bhaile Átha Cliath inné leis an áit a fheiceáil. Tá sé suite i gceantar fíorálainn tuairim is tríocha míle siar ón mbaile seo. Tá capaill ar an bhfeirm..." Chonaic sé cuma mhíshuaimhneach ag teacht ar aghaidh Shiobhán.

D'aithin sí é gan féachaint air.She recognized it without seeing him
Nár chuala sí gach lá ar feadh seachtaine é agus púicín uirthi!Didn't she hear it every day for a week when a blindfold was on her!
faiteachtimid
cé a bheadh ina sheasamh in aice léi ach 'fear an tsuipeir' mar a thugadh sí air -who was standing next to her but the 'supper man' as she thought of him
mar a fuair sí amach i rith an chás cúirte.as she found out during the court casecúirte g
É ina sheasamh ansin ag meangadh gáire léi,He was standing there smiling at her
ag nochtadh a chuid fiacal bán.revealing his white teethfiacal gpl (=ns)
bríste géine agus a dhá lámh nocht agus donndóite faoin t-léine bhuí. jeans and his exposed arms tanned under the yellow T-shirt
A croí ag sodar anois go tobann ar bhealach an-ait.Her heart suddenly trotting in a very strange way
an miste leat?do you mind?
Níor fhéad sí focal a rá ach chlaon sí a ceann á chur in iúl dó go raibh fáilte roimhe. She could not say a word but nodded her head to let him know he was welcome
Bhí seisean ag féachaint sna súile ar Shiobhán, ise ag ísliú is ag ardú a súile go cúthaileach agus í ag útamáil le paicéad páipéir siúcra ar an mbord.He was looking in her eyes, she was lowering and raising her eyes and fidgeting with the paper sugar packet on the table.
baol danger
Sin ceist atá i bhfad níos tabhachtaí.That question is much more important
seo é mo cheantar dúchais ach fuair uncail liom bás cúpla mí ó shinThis is my native area but my uncle died a couple months ago
d'fhág sé teach agus feirm le huacht agam. He left the house and farm to me in his will
Níl an páipéarachas ach díreach réitithe le seachtain anuas The paperwork has only been settled in the last week
tháinig mé ar ais ó Bhaile Átha Cliath inné leis an áit a fheiceáil. I came back from Dublin yesterday to see the place.
Tá sé suite i gceantar fíorálainn tuairim is tríocha míle siar ón mbaile seo. It is located in a truly beautiful area about 30 miles from this village
Ná biodh imrí ort.Don't worry about it"Don't let worry be on you." biodh 3rd pers imp
beagsmallg bhig