?

Log in

No account? Create an account

From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday Night Irish Class, March 7, 2016
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 7ú lá mí na Márta 2016

Seanfhocal

Sháraigh na mná Harry Stottle, is sháraigh Harry Stottle an diabhalWomen were beyond Aristotle, and he was cleverer than the Devil.
Harry StottleAristotle(!)
sáraighovercome, pass a limit, ...

Gael-Mheiriceánaigh ag giolcadh – cé as a dtagann an méid is [A] mó giolcacha Gaeilge i SAM?

  • Tá a thuilleadh anailíse déanta ag Tuairsic.ie ar na staitisticí Gaeilge do Twitter a foilsíodh an mhí seo caite. Is as California agus Seattle a thagann an líon is mó [A] giolcacha i SAM ach tá cathracha móra [A] na nÉireannach, Boston agus New York, ar an liosta freisin.

  • Is é California an stát as a dtagann an méid is mó [A] gníomhaíochta [A] i nGaeilge ar Twitter i SAM, dar leis an anailís a rinne Tuairisc.ie ar fhigiúirí an Ollaimh Kevin Scannell an mhí seo caite.

  • Tuairiscíodh cheana ar an suíomh seo gurb as Stáit Aontaithe [A] Mheiriceá a thagann an méid is mó [A] giolcacha Gaeilge nuair nach gcuirtear Éire san áireamh. Tá mionanailís anois déanta [P] ag Tuairisc.ie ar fhigiúirí na tíre sin agus léargas le fáil ar dháileadh na ngiolcacha Gaeilge i gceann de na tíortha a bhfuil an líon is mó [A] daoine a deir gur de shliocht na hÉireann iad.

  • Díol iontais é go bhfuil Massachusetts, ina bhfuil an chathair Boston, ag uimhir a seacht ar an liosta seo. Tá ceangal nach beag [A] ag an gcathair, agus dá bharr sin an stát, le hÉirinn ach le Gaeltacht Chonamara ach go háirithe [P]. In ainneoin an cheangail láidir [A] sin bhí Washington, New York, Missouri (áit as a mbíonn an tOllamh Scannell féin ag giolcaireacht), agus New Hampshire níos airde [A] ar an liosta ná mar a bhí Massachusetts.

  • Ar an iomlán, bhí 12 stát i Meiriceá le feiceáil ar liosta na 1,000 giolcaire is mó [A] gnímh a d’eisigh Scannell an mhí seo caite. Bhí beagnach a leath acu sin i bhfíor-oirthuaisceart na tíre, ceantar atá luaite go stairiúil le Gael-Mheiriceánaigh.

  • Níl ach trí stát ar chósta an iarthair ach tá dá cheann acu sin ar, California agus Washington, ar bharr an liosta. Tá ceithre stát i lár na tíre ar an liosta freisin, Minnesota, Colorado, Missouri agus Illinois. Níl stát ar bith sa Deisceart ar an liosta.

  • Tá an t-eolas seo bunaithe [P] ar an 1,500 giolc is deireanaí [A] ón 1,000 giolcaire Gaeilge is gníomhaí [A] ar Twitter ar an 1 Eanáir 2016. Tá taighde Kevin Scannell bunaithe ar chuntais phoiblí [A] ar Twitter a bhfuil áit luaite leo.


Is as California agus Seattle a thagann an líon is mó giolcacha i SAM.... Is as California agus Seattle a thagann líon mór giolcacha i SAM....
... ach tá cathracha móra na nÉireannach, Boston agus New York, ar an liosta freisin. ... ach tá cathair mhór na nÉireannach, New York, ar an liosta freisin.
In ainneoin an cheangail láidir sin bhí Washington, New York, Missouri ... In ainneoin an cheangail níos láidre sin bhí Washington, New York, Missouri ...
Tá an t-eolas seo bunaithe ar an 1,500 giolc is deireanaí ón 1,000 giolcaire Gaeilge is gníomhaí ar Twitter ar an 1 Eanáir 2016. Tá an t-eolas seo bunaithe ar an 1,500 giolc deireanacha ón 1,000 giolcaire Gaeilge gníomhacha ar Twitter ar an 1 Eanáir 2016.

Scéal
Bhí an amsir go deas gach áit amuigh inniú
Bhí mé ag siúl deas ar an stad bus ar a seacht a chlog ar maidin
Tá ceist ag daoine:
Cá raibh an gheimhridh inniu?
Tá an freagra agam
D'imigh geimhridh go dtí m'oifig.
Bhí sé an-fhuar san íoslach Foirgnimh Rialtais Contae Hennepin.
Bhí an aer-oiriúnú an láidir, i bhfad ró-láidir
Chaith daoine seaicéid istigh.
Chrith gach daoine an lá ar fad. Rinne muid gearáin go leor.
Dúirt bainistíocht sa deireadh go mbeidh an spás níos teo
Ach is spás mór é.
Nach bheid sé go tapa. B'fhéidir amárach