?

Log in

No account? Create an account

From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday Night Irish Class, March 21, 2016
Irish
gmcdavid
</html>

Rang Gaeilge, 21ú lá mí na Márta 2016

Seanfhocail

Is iomaí craiceann a chuireas a oige diYouth goes through many phases."Youth sheds many a skin"
iomaímany
craiceannskin
cuireasputs, shedsVar pres of cuir de/do (cuireann)
s trom an t-ualach an fhalsacht.Laziness is a heavy burden
falsachtfalsehood, laziness

‘Fiosrúchán idirnáisiúnta’ le déanamh faoi ábhar smididh a d’ordaigh ár gcomhfhreagraí faisin ar líne

Imní ar an Royal Mail faoi phacáiste smididh sa bpost a bheith ‘potentially dangerous or harmful’
Fiosrúchán idirnáisiúntaInternational Inquiry
faoi ábhar smididh a d’ordaigh[DRC] ár gcomhfhreagraí faisin ar línemake-up material ordered by our online fashion correspondent
smideadhmake-upgs smididh
le déanamhto be done
a d’ordaighthat were ordereddirect relative clause
ábharmaterialobject of DRC
Imní ar an Royal Mail faoi phacáiste smididh sa bpost a bheith ‘potentially dangerous or harmful’ Concerns of the Royal Mail about the makeup package in the post being ‘potentially dangerous or harmful’
 • Tá méadú an-mhór ar fad le blianta anuas ar an méid siopadóireachta a dhéantar ar líne agus is cinnte go bhfuil earraí faisin, áilleachta, agus smididh i measc na n-ábhar is coitianta a cheannaítear ar an mbealach sin. Níl uait ach ceangal idirlín agus cárta creidmheasa agus tá siopaí agus stórais mhóra an domhain oscailte romhat gach nóiméad den lá!

  Tá méadú an-mhór ar fad le blianta anuas ar an méid[g] siopadóireachta[g] a dhéantar ar líne There is a very large increase for years now in the amount of shopping being done on-linea dhéantar "is done" DRC aut
  is cinnte go bhfuil earraí faisin, áilleachta,it is certainly true in fashion and beauty gooed
  smididh i measc na n-ábhar is coitianta a cheannaítear ar an mbealach sin. make-up the materials most commonly bought that wayna n-ábhar "of the the materials" pl gen, hence n-
  Níl uait ach ceangal idirlín[g] All you need is an internet connectionNíl...ach "only"
  tá siopaí agus stórais mhóra an domhain[g] oscailte romhat gach nóiméad den lá! shops and big stores of the world are open before you every minute of the day

 • Bíonn deacrachtaí áirithe le hábhar a ordú ar líne nach bhfuil feicthe agat le do dhá shúil féin – ní féidir a bheith cinnte i gcónaí go mbeidh an t-earra a thagann chugat sa phost mar a chéile leis an bpictiúr gleoite a chonaic tú ar líne. Más éadach atá i gceist, ní gá gur ionann na tomhais S, M agus L ag gach dearthóir agus tairgeoir. Is minic a bhíonn córas i bhfeidhm ag comhlachtaí le gur féidir an pacáiste a sheoladh ar ais chucu saor in aisce, nó ar bheagán costais, mura n-oireann sé duit. Ach ní tharlaíonn sin i gcónaí, go háirithe más ó thar sáile a tháinig an beartán chugat.

  Bíonn deacrachtaí áirithe le hábhar a ordú ar líne nach bhfuil feicthe agat le do dhá shúil féin There are certain difficulties ordering on-line materials that you have not seen with your own two eyes.
  ní féidir a bheith cinnte i gcónaí go mbeidh an t-earra a thagann[DRC] chugat sa phost mar a chéile leis an bpictiúr gleoite a chonaic[DRC tú ar líne. you cannot always be sure that the product will arrive for you in the mail the same as the glossy picture you saw online.
  a ordúorderinginf, not relative clause
  Más éadach atá i gceistIf clothes are concerned
  is mar a chéile iad/is ionann iadthey are the same
  ni gánot necessarily
  ní gá gur ionann na tomhais S, M agus Lthe measurements S, M and L need not be samegur includes verb
  ag gach dearthóir agus tairgeoireach designer and producer has
  Is minic a bhíonn córas i bhfeidhm ag comhlachtaí le gur féidir an pacáiste a sheoladh ar ais chucu saor in aisce, Often the companies have a system in place to have the package sent back to them free of charge
  nó ar bheagán[n] costais[n gs], mura n-oireann sé duit.or a small cost, if it does not fit you.
  Ach ní tharlaíonn sin i gcónaí,But that always happens
  go háirithe más ó thar sáile a tháinig[RC] an beartán chugatespecially if the package came to you from overseas

 • Ach céard is féidir a dhéanamh má tá tú míshásta lena bhfuil faighte agat ó do chuid siopadóireachta ar líne? Tharla dhá eachtra dom féin le gairid a léirigh dearcadh an-difriúil ó chomhlachtaí idirnáisiúnta maidir le seirbhís do chustaiméirí.

  Ach céard is féidir a dhéanamh má tá tú míshásta lena bhfuil faighte agat ó do chuid siopadóireachta ar líne? But what can be done if you are unhappy with what you got from your on-line shopping.
  céard = cé hé an rudWhat is the thing
  Tharla dhá eachtra dom féin le gairid a léirigh[RC] dearcadh an-difriúil ó chomhlachtaí idirnáisiúnta maidir le seirbhís do chustaiméirí. Two events happened to me recently that showed very different vision[s] from international companies concerning service to customers.
  dearcadhvision

 • Smideadh nach bhfuil ar fáil sa tír seo a bhí[RC] i gceist sa dá chás.

  Smideadh nach bhfuil ar fáil sa tír seo a bhí i gceist sa dá chás. Make-up not available in this country was concerned in the two cases.

 • Ó Roses Beauty Store, a bhfuil brainsí acu i Londain agus Los Angeles, a d’ordaigh[DRC mé an Lorac Pro Palette. Cnuasach de scáthú súl is ea é, ach ba thubaisteach an meascán a tháinig chugam.

  Ó Roses Beauty Store,from Roses Beauty Storefronting for emphasis
  a bhfuil[IRC] brainsí acu i Londain agus Los Angeleswhicn has branches in London and LA
  a d’ordaigh mé an Lorac Pro Palette. I ordered the Lorac Pro Palette.
  Cnuasach de scáthú súl is ea é,It is a collection of eye shadowCnuasach... fronted
  ach ba thubaisteach an meascán a tháinig[DRC] chugam.but the mixture was disastrous for me

 • Bhí litir leis ón Dangerous Goods Support Team sa Royal Mail ag míniú go raibh an beartán “opened and repackaged” acu mar chuid dá n-iarrachtaí cosc a chur ar sheachadadh earraí a bhí “potentially dangerous or harmful”. Osclaíodh an pacáiste de scáthú súl le cinntiú go raibh siad ag cloí “with national and international transport regulations governing the carrying of dangerous goods through the post...”

  ag míniú go raibh an beartánexplaining that the wrapping was
  cu mar chuid dá n-iarrachtaí cosc a chur ar sheachadadh earraí a bhí[DRC] “potentially dangerous or harmful”. as part of its efforts to prevent the delivery of goods that were “potentially dangerous or harmful”.
  Osclaíodh an pacáiste de scáthú súl le cinntiú go raibh siad ag cloí "with...." the package of eye shadow is opened to ensure that they were complying "with...." Osclaíodh "is opened" p aut
  le "in order to"

 • Is cinnte nár cloíodh le haon dea-chleachtas náisiúnta ná idirnáisiúnta san athphacáistiú a rinneadh ar an ábhar agus bhí scrios iomlán déanta air agus é scaipthe ar fud na háite.

  Is cinnte nár cloíodh le haon dea-chleachtas náisiúnta ná idirnáisiúnta san athphacáistiú a rinneadh ar an ábhar The repackaging of the material that was done certainly did not comply with any international best practices on the mattercloíodh p aut
  bhí scrios iomlán déanta air agus é scaipthe ar fud na háite.it was completely destroyed and spread all over the place.

Scéal

Bhí mé ag glanadh an seomra suí an deireadh seachtaine seo caite.I was cleaning the living room this past weekend.
Ní féidir liom a rá go ghlanadh méI cannot say that I cleaned it
ach thosaigh mé an obairbut I began the work
Bhí gcarn mór de pháipéir, irisí, leabhair, agus rudaí eile ar bord.
Chuir mé féin mo rudaí féin ar mo dheasc
Chaith mé rudaí mo mhic ar a leaba
Tá seomra oibre ag mo bhean chéile
Chaith mé a rudaí ansin
fuair mé a Kindle thart ar aon orlach anuas.
Chaill sí é dhá mhí ó shin
Bhí sí an-sásta go bhfuair mé é
go réidhgently.