?

Log in

No account? Create an account

From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday Night Irish Class, September 12, 2016
Windycon09
gmcdavid

Rang Gaeilge, 12ú lá Mí na Mheán Fómhair 2016

Seanfhocal

Is fearr teach folamh ná drochthionónta.Better an empty house than a bad tenant
Is minic a chealg briathra míne cailín críonna.it is often that sweet talk has deceived a wise girl.

ASNC: ‘Clár an-eagraithe dópála is cúis le torthaí Gaeilge dochreidte na hArdteiste’

Leanaí chomh hóg le 16 bliain á ndópáil chun go n-éireoidh leo sa Ghaeilge i gCluichí na hArdteiste
eagraitheorganized
dópáildope
á ndópáildoping themLit. "to their doping" pronoun object of a verbal noun
Tá sé do mo dhópáilHe is doping meLit. "He is to my doping" pronoun object of a verbal noun
torthaí results
dochreidteincredible
chun go n-éireoidh leo sa Ghaeilge i gCluichíin order for them to succeed in the Irish gamesleo for them
cigireinspector
ciallsense, meaning
 • Tá amhras á chaitheamh ar thorthaí Gaeilge “dochreidte” na hArdteiste agus é curtha i leith na Roinne Oideachais go bhfuil leanaí chomh hóg le 16 bliain á ndópáil acu chun go n-éireoidh leo sa Ghaeilge i gCluichí na hArdteiste.

  amhrasdoubts
  á chaitheamhwas cast
  i leithin the direction of
  dópáildope
  torthaí results
  dochreidteincredible
  chun go n-éireoidh leo sa Ghaeilge i gCluichíin order to succeed in the Irish games

 • Tuigtear do Ar Son na Cúise go bhfuil sé curtha i leith na Roinne go bhfuil úsáid á baint acu as substaintí ar nós SP (sraith pictiúr) chun buntáiste éagórach a thabhairt don Ghaeilge.

  Tuigtear do Ar Son na CúiseIt was understood by ASNC
  i leithin the direction of
  úsáid á baint acuuse was made by them
  ar nóslike
  sraithseries
  éagórachunfair, unjustéa+cóir. éa- is a negative prefix
  chun buntáiste éagórach a thabhairt don to give unfair advantage to

 • Dúirt saineolaí leighis amháin le Ar Son na Cúise go bhfuil fo-iarmhairtí éagsúla ag baint le substaintí ar nós SP.

  Dúirt saineolaí leighis amháin one medical expert said
  fo-iarmhairtí éagsúla ag baint le substaintí various side effect associated with substances
  fo-under-prefix

 • “An té a bhíonn ag gabháil do leithéid an SP, samhlaítear dó go bhfuil sé dosháraithe ó thaobh na Gaeilge de, ach faraor nochtann na fo-iarmhairtí iad féin de réir a chéile agus is minic gan aon fhocal Gaeilge ag an duine sin nuair a théann éifeacht na ndrugaí in éag,” a dúirt an saineolaí.

  An téWhoever
  a bhíonnisrelative clause
  gabhtake, engage, ...
  leithéidlike, equal, such
  samhlaítearit appears
  dosháraitheUnbeatable
  ach faraor nochtann na fo-iarmhairtí iad féin de réir a chéilebut unfortunately the side effects reveal themselves gradually
  nochtannreveal"lay naked"
  nuair a théann éifeacht na ndrugaí in éagwhen the effect of the drugs goes to expirein éag "in death"

 • Deir lucht an amhrais go bhfuil an feabhas gan staonadh atá tagtha ar thorthaí na Gaeilge le roinnt blianta anuas ‘mínádúrtha’ agus gur léir go bhfuil ‘clár an-eagraithe dópála’ ar bun ag an Roinn.

  Deir lucht an amhraisThe doubters say
  an feabhas gan staonadhthe relentless improvement
  taghtacoming
  torthaí results
  mínádúrthaunnatural
  gur léir go bhfuil ‘clár an-eagraithe dópála’ ar bun ag an Roinn. it was clear that a 'a very organized doping program' was set up by the department

 • Maítear go bhfuil seifteanna éagsúla á n-úsáid ag an Roinn chun go mbeadh an Ghaeilge i measc “buaiteoirí” na hArdteiste.

  MaítearIt is claimedNoteí
  seiftdevice, expedientf
  éagsúlavarious
  á n-úsáidare being used
  chun go mbeadh Xso that X would be
  i meascamong
  buaiteoiríwinners

 • Dúirt foinse amháin le Ar Son na Cúise:

  Dúirt foinse amháin le Ar Son na Cúise:One source said to ASNC

 • “Is focain cheats iad. Tá siad lofa go smior. Tá gach cineál cleas acu. Tá bealaí acu chun tanú agus uiscealú a dhéanamh ar an teanga ionas gur féidir le daltaí í a láimhseáil gan stró.

  Is focain cheats iadThey are f-ing cheats
  Tá siad lofa go smiorThey are rotten to the coreLit. smior "marrow"
  Tá bealaí acu chun tanú They have ways to thinning/dilution
  make thin [dilute] the language in order to handle the students with ease.

 • “Feiceann tú daltaí anois ag teacht amach as an scrúdú Gaeilge agus gan aon bhraon allais leo. Ba dhóigh leat orthu go mba chuma leo tiontú ar a sáil agus an rud ar fad a dhéanamh arís. Níl chun tosaigh orainn anois ach Rúisigh Phutin. Is leor nod don eolach. Níl sé ceart ná cóir.”

  gan aon bhraon allais leowithout a drop of sweat [with them]
  dóighway, manner, hope, opinion, belieff
  sáilheelf
  tiontúturning, translationm
  cumaappearance
  an rud ar fad a dhéanamh arísdo the whole thing again
  Níl chun tosaigh orainn anois ach Rúisigh Phutin.only to begin Russian Putin on us
  Is leor nod don eolach
  eolachknowledgeable, learned
  nodabbreviationm
  Níl sé ceart ná cóir.It is not right or just.

 • Idir an dá linn, dúirt Conradh na Gaeilge nach raibh i lucht an amhrais ach cníopairí aineolacha nach bhfuil aon tuiscint acu ar mhodhanna traenála teanga nua-aimseartha.

  amhrasdoubt, suspicion
  lucht an amhraisdoubters
  cníopairemean, miserly personm
  aineolachaignorant
  tuiscintunderstanding, wisdonf
  modhannamethods
  traenálatraining
  nua-aimsearthamodern

 • “Is údar sceitimíní agus bíse na torthaí seo. Is iontach agus is sceitimíneach an scéal é gur deacra anois do dhalta Gaeilge teip a fháil ná mar atá sé do dhornálaí Rúiseach troid a chailleadh. An dream nach bhfuil ar bís faoi na torthaí iontacha seo nó nach bhfuil sásta iad a cheiliúradh, ní thuigeann siad na bealaí nua-aoiseacha dearfacha dleathacha atá anois ann chun an Ghaeilge a chur cinn.

  údarsourcem
  sceitimíníexcited
  bísimpatientf
  torthaífruits, results
  Is iontach agus is sceitimíneach an scéal é It is a wonderful and exciting story
  deacra anois do dhalta Gaeilge teip a fháil difficult for a student of Irish to get a failure
  ná mar atá sé do dhornálaí Rúiseach troid a chailleadh.than it is for a Russian boxer to lose a fight
  dream Body of people; group, tribem
  nach bhfuil ar bís faoi na torthaí iontacha is not impatient for wonderful results
  nó nach bhfuil sásta iad a cheiliúradhor they are not happy to celebrate
  ní thuigeann siad na bealaí nua-aoiseacha dearfacha dleathachaThey don't understand the positive legal modern ways
  atá anois ann chun an Ghaeilge a chur cinnthat are now [here] to promote Irish

 • “Idir mé féin is tú féin, chuala mé gur cainteoirí dúchais Gaeltachta iad cuid mhaith de na daoine atá ag clamhsán,” a dúirt Leas-Bhainisteoir Feasachta agus Marginal Gains Chonradh na Gaeilge go sceitimíneach.

  chuala mé gur cainteoirí dúchais Gaeltachta iad cuid mhaith de na daoine atá ag clamhsán I heard that native speakers of the Gaeltachts are a good part of the people that are complaining
  Leasgood, well-being, benefit, interestm
  sceitimíneachexcited

 • Labhair sceithire amháin le Ar Son na Cúise faoin scéal ar an dtuiscint nach n-ainmneofaí í.

  Labhair sceithire amháin One whistleblower said
  tuiscintunderstanding, consideration
  ainmneofaínamed

 • “Mura mbeadh loike Tuairisc.ie agus an SP bheinn loike totally focáilte. Thóg mé freisin go hinfhéitheach (cheers Tearma.ie!) rud eile a dtugtar NC (nathanna cainte) air. Agus shlog mé gach oíche loike an SF (seanfhocail). Is loike cocktail lethal atá ann.

  Mura mbeadh would not
  infhéitheach intravenous
  nathannaidioms
  slogswallowv

 • “Ach dáiríriously, tá sé loike hilarious ach fuair mé A agus ní bhfuair iníon mo bhean a tí atá literally loike ina cónaí san actual Gaeltacht ach C. Is cosúil nach raibh loike a múinteoir sásta loike to get with the programme agus go raibh loike imní uirthi go ndéanfadh an SP dochar dá sláinte.”

  bean a tíwoman of the house
  imníworry, concernf
  docharto her health

 • Dúirt urlabhraí ón Roinn nár theip riamh ar aon dalta Gaeilge i dtástáil drugaí.

  urlabhraíspokesman
  nár theip riamh ar aon dalta Gaeilge i dtástáil drugaí.no Irish student ever failed a drug test
  áfach

 • Tuairiscíodh le déanaí, áfach, go raibh ‘boladh láidir Brandy Muimhneach’ ar roinnt de na samplaí a tástáladh le linn scrúdú Gaeilge na gCluichí Ardteiste i mbliana.

  Tuairiscíodh le déanaíIt was recently reported
  áfachhowever
  go raibh ‘boladh láidir Brandy Muimhneach’there was a strong smell of Munster brandy
  r roinnt de na samplaí a tástáladh le linn scrúdú Gaeilge na gCluichí Ardteiste i mbliana in somde of the samples tested during the Irish games exam this year

 • Dúirt urlabhraí na Roinne gurb é an t-aon chúis amháin gur éirigh chomh maith le daltaí na Gaeilge ná go raibh “obair na gcapall” déanta acu.

  gurb é an t-aon chúis amháinthat the only reason
  gur éirigh chomh maith le daltaí na Gaeilge for the success of the Irish students
  ná go raibh “obair na gcapall” déanta acuthey did the "work of horses"

 • “Leábharaic a thabharfadh a mhalairt le fios,” a dúirt an t-urlabhraí.

  Leábharaictricky person, rogue
  a thabharfadh a mhalairt le fiosclaimed otherwise
  fiosknowledgem

 • rannóg departmentBhí Mia, agus mo mhac is óige, i CA an tseachtain seo caite
Bhí Séamus, mo mhac is sine, agus mise sa bhaile
an-chiúin
Is introvert Séamus agus mise
Is extrovert Mia agus Nick
D'eitil an chuid is mó de na focail thiar
D'oibrigh mé sa chlós
ghearradh mé síos crann beag
Beidh Spás gairdín níos mó ag Mia agus adhmad tine againn.
Tiocfaid siad anocht
tiomáinfidh mé go dtí an aerfort i ndiaidh an rang seo
tá siad ag eitilt in eitleán anois
Beidh an oíche seo fada