?

Log in

No account? Create an account

From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday Night Irish Class, September 19, 2016
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 19ú lá Mí na Mheán Fómhair 2016

Seanfhocal

D'ordaigh Dia fearg, ach níor ordaigh sé a coinneáil. God commanded anger, but he did not command that it be kept.
diasear[of corn/wheat]
íslelowest.
Is í an dias is troime is ísle a chromann a ceann. The heaviest ear [of corn/wheat] bends its head the lowest.

‘This is an English-speaking business’ – oibrí beáir éirithe as a phost i gCorcaigh tar éis rabhadh a fháil gan Gaeilge a labhairt

Deir Finbarr O’Shea, úinéir The Flying Enterprise, go bhfuil ‘language code’ i bhfeidhm sa teach tábhairne aige ‘because it is a hospitality business’
oibrí beáir éirithe as a phost i gCorcaigh tar éis rabhadh a fháil gan Gaeilge a labhairta bar worker resigned from his job after being warned not to speak Irish
i bhfeidhm sa teach tábhairne aigein operation in his pub
 • D’éirigh oibrí beáir i dteach tábhairne mór le rá i gcathair Chorcaí as a phost tar éis dó rabhadh a fháil gan Gaeilge a labhairt agus é ar dualgas.

  mór le ráprestigious
  ar dualgason dutyagus seems like "while" here

 • De réir scéala a tháinig chun solais ar An Saol Ó Dheas ar RTÉ Raidió na Gaeltachta inniu, tharla easaontas idir Cormac Ó Bruic, ó Chorca Dhuibhne, agus úinéirí teach tábhairne an Flying Enterprise mar gheall ar nós an fhir óig a theanga dhúchais a labhairt agus é i mbun oibre.

  De réir scéala a tháinig chun solais ar An Saol Ó Dheas According to news that came to light on ASÓD
  easaontasa disagreement happened
  ó Chorca Dhuibhnefrom Dingle/west Kerry
  mar gheall ar nós an fhir óig a theanga dhúchais a labhairt agus é i mbun oibre.because [like] a young man spoke his native language while working.

 • I litir a sheol úinéir The Flying Enterprise, Finbarr O’Shea go dtí Ó Bruic ar an 11 Lúnasa, cuireadh in iúl don oibrí beáir go raibh a P45 á fháil aige toisc nár fhill sé ar an obair nuair a d’éirigh idir é féin agus a bhainisteoir faoi cheist labhairt na Gaeilge.

  I litir a sheol In a letter he sent to the owner
  iúlknowledgem
  P45pink slip
  toiscexpedition, purpose
  fillfill, turn back

 • Dúradh gur tugadh rabhadh do Ó Bruic ar an 5 Lúnasa gur ‘English-speaking business’ a bhí sa teach tábhairne agus nár cheadmhach dó Gaeilge a labhairt. Nuair a cuireadh in iúl don fhear óg Gaeltachta nach mbeadh cead aige feasta Gaeilge a labhairt agus é ar dualgas, dhiúltaigh sé tús a chur lena sheal laistiar den bhéar agus d’fhág sé an láthair oibre.

  DúradhWas saidabair
  tugadh rabhadhwas given
  ceadmhachpermissible
  nach mbeadh cead aige feasta Gaeilge a labhairthe could no longer speak Irish
  é ar dualgashe is on duty
  dhiúltaigh sé tús a chur lena sheal laistiar den bhéarhe refused to start his shift behind the bar
  d’fhág sé an láthair oibre.he left the workplace

 • “Níor thuigeas é agus ní thuigim fós é. Ní fhéadfainn dul ag obair san áit san arís,” a dúirt Ó Bruic le RTÉ Raidió na Gaeltachta.

  Níor thuigeas é agus ní thuigim fós é.He did not understand it and still does not understand it
  Ní fhéadfainn dul ag obair san áit san arísI could not work in that place again

 • Dúradh le Ó Bruic go raibh gearáin faighte ó chustaiméirí a bhraith “uncomfortable” toisc Gaeilge a bheith á labhairt sa bheár aige. Ba bhéas le Ó Bruic a theanga dhúchais a labhairt le Duibhneach óg eile a bhí ag obair in The Flying Enterprise agus le beirt nó triúr eile den fhoireann oibre a raibh Gaeilge acu.

  Dúradhwas said
  go raibh gearáin faighte ó chustaiméirí a bhraith “uncomfortable” he had received complaints from customers who felt "uncomfortable"
  toiscbecause
  Ba bhéas le Ó Bruic a theanga dhúchais a labhairt For Ó Bruic was speaking his native language
  Duibhneachwest Kerry
  den fhoireann oibre of the staff

 • Ba nós leis chomh maith Gaeilge a labhairt le haon chustaiméir a raibh an teanga acu.

  Ba nós leis chomh maith Gaeilge a labhairt le haon chustaiméir a raibh an teanga acu. He would speak Irish as well to any customers who had the language

 • Ag labhairt dó ar An Saol ó Dheas inniu, dúirt sé gur deacair dó a shamhlú go raibh custaiméirí ag gearán faoin nGaeilge. Dúirt sé gur minic a dúirt custaiméirí leis go raibh sé “go haoibhinn” an Ghaeilge a chloisteáil sa bheár.

  dúirt sé gur deacair dó a shamhlú go raibh custaiméirí ag gearán faoin nGaeilge. he said it was difficult to imagine customers complaining about Irish
  raibh sé “go haoibhinn” an Ghaeilge a chloisteáil sa bheár.it was "delightful" to hear Irish in the bar.

 • Dúradh sa litir a chuir Finbarr O’Shea go dtí Ó Bruic go raibh foireann ‘ilnáisiúnta’ ag obair sa bhéar agus bialann i gcathair Chorcaí agus dá dtabharfaí cead don uile dhuine acu a ‘máthairtheanga’ féin a labhairt “the business couldn’t operate”.

  Dúradhit was said
  foireann ‘ilnáisiúnta’ "international" team
  dá dtabharfaí cead don uile dhuine acu a ‘máthairtheanga’ féin a labhairt if everyone was given permission to speak their own "mother language"

 • Dúirt Finbarr O’Shea, úinéir The Flying Enterprise, le Helen Ní Shé ó An Saol Ó Dheas inniu go raibh ar dhaoine “teanga áirithe” a labhairt ag an obair ar an gcuma chéanna go raibh orthu “éadaí áirithe” a chaitheamh.

  áiritheparticular

 • Bhí “language code” i bhfeidhm sa teach tábhairne aige “because it is a hospitality business”.

  i bhfeidhm in operation

 • Nuair a cuireadh ar a shúile dó gurb í an Ghaeilge teanga náisiúnta na hÉireann, dúirt O’Shea “we’re all Europeans”.

  Nuair a cuireadh ar a shúile dó gurb í an Ghaeilge teanga náisiúnta na hÉireann When it was pointed out to him that it is the national language of Ireland


 • laistiar an bhearbehind the bar
  ansanthere, than=ansin (M)
  D’éirigh leisHe succeeded
  Cad a thit amach?What went wrong?
  ná fuil cead aige = nach bhfuil cead aigeHe did not have permissionM

Sound file: An Saol Ó Dheas 08092016mhair muid
oíche Dé Luain seo caitelast Monday night
Mar a dúirt mé an tseachtain seo caite, bhí troid mhór idir Mia agus N, mo mhac is óige
Ó San Francisco go Denver aerfort, agus ansin go dtí MSP
bhí siad ag argóint, b'fhéidir dhá mhíle míle
Tá an tsíocháin anois sa teaghlach McDavid
Tá imni orainn.