?

Log in

No account? Create an account

From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday Night Irish Class, October 24, 2016
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 24ú lá Mí Dheireadh Fómhair 2016

Seanfhocal

Is fearr filleadh as lár an áthe ná bá sa tuile.Better to turn back at the middle of the ford than to drown in the flood.Is cuimhin liom an t-amhrán Waist Deep in the Big Muddy le Pete Seeger
Bíonn súil le muir ach ní bhíonn súil le cill.There is hope when [lost] at sea, but no hope in the graveyard.Note le for agency

Láithreoir RnaG iompaithe ar an mBéarla ‘le teann frustrachais’ agus é ag iarraidh Heather Humphreys a mhealladh

Dúirt Cormac Ó hEadhra, láithreoir Cormac ag a Cúig, go raibh sé ‘imploring’ ar an Aire a chuid iarratas ar agallamh a fhreagairt agus go raibh ‘serious questions’ le cur aige uirthi
Láithreoirpresenter
iompaitheturned
le teann frustrachaiswith sheer frustration
mealladhenticement, deception
iarratasasking, petitioning
agallamhinterview
fhreagairtanwser
 • D’iompaigh an craoltóir aitheanta Cormac Ó hEadhra ar an mBéarla ar a chlár Cormac ag a Cúig ar RTÉ Raidió na Gaeltachta tráthnóna inné agus é ag impí ar an Aire Gaeltachta Heather Humphreys glacadh lena chuireadh chun agallaimh.

  D’iompaigh an craoltóir aitheanta The recognized broadcaster turned
  ag impíimploring
  glactake, accep;t
  agallamhinterview
 • Ní hí seo an chéad uair don láithreoir fogha a thabhairt faoi Roinn na Gaeltachta. An bhliain seo caite, léigh Ó hEadhra amach sraith ceisteanna a cuireadh ar an Roinn faoi agallamh a rinne an Coimisinéir Teanga agus dúirt gur “mishmash de bhladar” a bhí i bhfreagra na Roinne.

  léigh Ó hEadhra amach sraith ceisteanna a cuireadh ar an Roinn faoi agallamh a rinne an Coimisinéir Teanga Ó hEadhra read a series oof questioons put to the department about interviews done by the Language Commissioner
  bladarflattery, cajolery, blather
  freagraanswer
 • Níl Gaeilge ar a toil ag Humphreys agus mhínigh Ó hEadhra gur agallamh Béarla a bheadh i gceist agus nach gcraolfaí ar Raidió na Gaeltachta é mar gheall ar rialacha teanga an stáisiúin sin. Dúirt sé go gcuirfí an t-agallamh Béarla ar fáil ar shuíomh idirlín an stáisiúin.

  toilwill, desire, inclination
  mínighsmooth, polish
  nach gcraolfaí ar Raidió na Gaeltachta é mar gheall ar rialacha teanga an stáisiúin sin. not broadcast on RnG because of the language rules of that station
  cuirfíwould be putcond. aut.
 • Ba nuair a bhí an comhfhreagras léite aige agus an scéal mínithe aige dá chuid éisteoirí, a d’iompaigh Ó hEadhra ar an mBéarla inné le himpí ar an Aire féin freagra a thabhairt ar a iarratas agallamh a shocrú am éigin amach anseo.

  Ba nuair a bhí an comhfhreagras léite aigeIt was when the correspondence he had was read
  an scéal mínithe aige dá chuid éisteoirí,He explained the story to his listeners
  impí entreaty, intercession
  iarratasasking, petitioning
  agallamhinterview
  a shocrú am éigin amach anseobe arranged some time in the future
 • “A Aire Heather Humphreys, má tá tú ag éisteacht, if you’re listening to the programme, please I implore you to do an interview with us, please! There are serious questions to be answered, please! Freagair m’iarratas. Tabhair dom dáta, le do thoil. Go sábhála mac dílis Dé sinn,” arsa Ó hEadhra.

  Go sábhála mac dílis Dé sinnmay the faithful son of God save us
 • Thug urlabhraí ón gclár le fios do Tuairisc.ie gur le “teann frustrachais” a d’iompaigh an láithreoir ar an mBéarla.

  Thug urlabhraí ón gclár le fios do Tuairisc.ieA spokesperson for the program informed Tuairisc.ie Thug ... le fios do... "He let it be known to,...
  le teann frustrachaiswith sheer frustration
  d’iompaigh an láithreoir ar an mBéarla.the presenter turned [to] English
 • Tá iarratais déanta ag Tuairisc.ie ar agallamh leis an Aire Heather Humphreys ón uair a athcheapadh ina haire í, ach ní raibh an tAire “ar fáil” chun labhairt linn am ar bith ó shin.

  iarratasasking, petitioning
  agallamhinterview
  athcheapreappoint
 • Tá ráite ag an Aire Heather Humphreys féin, nach í an té is oiriúnaí chun “plé le hachainí Gaeltachta” toisc go bhfuil an tAire Stáit Seán Kyne “freagrach as na cúrsaí laethúla iomlán a bhaineann leis an nGaeltacht”.

  ráitesaid
  nach í an té is oiriúnaíwho is not the most appropriate person
  plé le hachainí Gaeltachtadiscuss with a petition of the Gaeltachts
  toisc because
  freagrach as na cúrsaí laethúla iomlán a bhaineann leis an nGaeltachtAccountable for all the daily matters of the Gaeltacht
 • Tugadh an méid sin le fios i ráiteas a d’eisigh Roinn na Gaeltachta an mhí seo caite faoi líomhaintí nár ghlac an tAire Humphreys le haon chuireadh bualadh le haon eagraíocht Ghaeilge ó leagadh cúram na Gaeltachta uirthi mar Aire Sinsearach den chéad uair i mí Iúil na bliana 2014.

  Tugadh an méid sin le fios i ráiteasThat fact was made known in a statement
  eisigh issuev
  líomhaintí allegat90js
  le haon chuireadh bualadh le haon eagraíocht Ghaeilgeany invitation to meet with any Irish language organization
  leagadh set
  cúramcare, responsibility
  Aire SinsearachSenior Minister
 • De réir na reachtaíochta, tá an fhreagracht don Ghaeltacht “tarmligthe” don Aire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta, Seán Kyne.

  De réiraccording to
  reachtaíochtlegislation
  á an fhreagracht don Ghaeltacht “tarmligthe” don AireThe responsibility for the G is "delegated" to the Minister
  Gnóthaíaffairs
 • Mar a tuairiscíodh ar an suíomh seo cheana, thug an tAire Humphreys a céad chuairt oifigiúil ar an nGaeltacht mar Aire i mí Iúil na bliana seo, dhá bhliain i ndiaidh a ceapacháin. Le linn na cuairte sin bhí cruinniú ag an Aire Humphreys le hÚdarás na Gaeltachta agus chas sí le foireann a Roinne sna Forbacha den chéad uair.

  tuairiscreport
  ar an suíomh seo cheanaon this site already
  ceapachánappointment
  Le linn na cuairte sin bhí cruinniú ag an Aireduring her visit tne minister had a meeting with
  ÚdarásAuthority
  chas sí le foireann a Roinne sna Forbacha den chéad uairmet with the staff of her dept. in Furbo for the 1st time
 • Sa ráiteas a d’eisigh an Roinn mar fhreagra ar cheist faoi líon na gcruinnithe a bhí ag an Aire le grúpaí Gaeilge ó 2014, dúirt sí go mbuaileann sí lena leithéid de ghrúpaí “ó am go chéile” in éineacht leis an Aire Kyne.

  eisigh issuev
  fhreagra ar cheist faoi líon na gcruinnithe a bhí ag an Aire le grúpaí Gaeilgeanswer to the question about the number of meetings of the Minister with Irish language groups
  leithéid like, counterpart, equal, such
  leithéid de ghrúpaísuch groups
  ó am go chéileoccasionally
  n éineacht leis an Airetogether with the minister
  leithéid like, counterpart, equal, such
 • Ní raibh tagairt sa ráiteas d’aon chruinniú dá leithéid le heagraíocht Ghaeilge seachas an cruinniú sin le hÚdarás na Gaeltachta i mí Iúil na bliana seo. Chas an tAire go neamhfhoirmeálta le Conradh na Gaeilge inné ag ócáid stocaireachta a bhí ag an eagraíocht do Theachtaí Dála agus Seanadóirí.

  leithéid like, counterpart, equal, such
  seachasbesides, other than
  go neamhfhoirmeáltainformally
  stocaireachtgate-crashing, lobbying [?]
  eagraíochtorganization
 • Dúradh ráiteas na Roinne an mhí seo caite go bhfuil an tAire Humphreys ina “ball gníomhach” den Choiste Comh-Aireachta Gaeilge agus go bhfreastalaíonn sí ar an gcoiste seo in éineacht leis an Aire Stáit Seán Kyne. Is ar an 30 Márta 2015, bliain go leith ó shin, a bhí an cruinniú deireanach ag an gcoiste sin, ach tá cruinniú eile beartaithe ag an gcoiste don tseachtain seo chugainn.

  Dúradh ráiteasIt was said
  ball gníomhachactive members
  Choiste Comh-Aireachta Gaeilge Irish Cabinet Committee
  freastalaíonn sí ar an gcoiste seo in éineacht leis an Aire she serves on the committee together with the minister
  bliain go leith ó shina year and a half ago
  beartaithe proposed
  gan mhoillwithout delay
  Tá moill ormI am late
 • Dhiúltaigh Roinn na Gaeltachta d’iarratas a rinne Tuairisc.ie faoin Acht um Shaoráil Faisnéise ar eolas faoi iarratais ar chruinnithe leis an Aire Humphreys ó eagraíochtaí Gaeilge.

  Dhiúltaighdeny, refuse
  iarratasasking, petitioning
  Acht um Shaoráil FaisnéiseFreedom of Information Act
 • Dúradh go raibh an t-eolas sin “ar fáil san fhearann poiblí” cheana féin. Níor éirigh le Tuairisc.ie teacht ar an eolas sin go fóill.

  DúradhIt was said
  ar fáil san fhearann poiblíavailable in the public domain
  cheana féinalready
  Níor éirigh le Tuairisc.ie teacht ar an eolas sin go fóillT.ie has not succeed in coming on that information yet

Scéal
Tá Mia i stat Michigan. Tugann sí cuairt ar a máthair
Thiomáin sí amach maidin Dé Domhnaigh an-luath. trid an UP
Ach bhí si ag obair tráthnóna Dé Sathairn
Chuir sí téacs chugam
Teastaíonn athrú ola ó an carr.
Thiomáin mé go dtí Valvoline
fuair mé an athrú ola, ach bhí dhá soilse ar an carr amuigh
Is féidir linn soilse a a athrú, ach nach raibh agam an t-am
D'athraigh Valvoline na soilse. caoga dollar eile.
maidin Dé DomhnaighSunday
an maidin seo chugainnnext morning
chonaic mé go raibh dhá boinn [tires] go dona
Bhí an tráthnóna ag dul amach
Thiomáin mé go dtí Tires Plus
Is féidir liom a cheannach na boinn ansin. dhá chéad dollar.
ni raibh aon rogha
Nuair a bhí siad ag obair ar an gcarr chuir siad glaoch siad dom
Duirt siad go theastaíonn an carr sway bar nua agus c-v joint nua.
cúig chéad dollar
Ba mhaith liom an tuairim dara,
ach nach raibh agam an t-am. a Ceathair a chlogwe did not have the time
D'íoc mé an t-airgead
deireadh seachtaine an-daor

diospóireachtdebate
aontaim leI agree with
Cé aige on bua?Who won?"Who had the victory"
lucht tacaíochtasupporters
lucht éisteachtalisteners
garbhcoarse, rough
taitníonn uaimI like
Is léir go ....It is clear that ....
spéirlingviolent storm