?

Log in

No account? Create an account

From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday Night Irish Class, November 7, 2016
Irish
gmcdavid
</html>

Rang Gaeilge, 7ú lá Mí na Samhna 2016

Seanfhocal

Ní hí an bhreáthact a chuireann an corcán ag fiuchadh.Beauty won't set the pot to boiling,[Don't marry for looks]

Tá dul amú ar Aire na Gaeltachta a cheapadh go raibh a céad chruinniú oifigiúil aici le Conradh na Gaeilge

Tá a gcéad chruinniú leis an Aire Heather Humphreys fós á lorg ag Conradh na Gaeilge in ainneoin gur maíodh sa Dáil go raibh a leithéid cheana acu
dul amúmistaken
a gcéad chruinniúfirst meeting
á lorg ag Conradh na Gaeilgebeing sought by CnG
in ainneoin gur maíodh sa Dáildespite having claimed in the Dáil
a leithéid cheanasuch already
 • Is cosúil go bhfuil tuiscint éagsúil ag Conradh na Gaeilge agus Aire na Gaeltachta Heather Humphreys ar céard is ‘cruinniú’ ann.

  tuiscint éagsúildifferent understanding
  céardwhat
  cruinniúmeeting
 • Mhaígh Aire Stáit na Gaeltachta Seán Kyne sa Dáil an tseachtain seo go raibh cruinniú aige féin agus an tAire Humphreys le Conradh na Gaeilge Dé Céadaoin seo caite, ach deir an Conradh féin nach “cruinniú oifigiúil” a bhí ann faoi mar atá á éileamh acu le fada.

  Mhaígh claimed, stated
  Céadaoinwednesday
  nach “cruinniú oifigiúil”[copula]
  mar atá á éileamh acu le fada.as they have long been demanding
 • Tá conspóid le tamall ann faoin scéal nach bhfuil ag éirí le heagraíochtaí Gaeilge cruinniú a shocrú leis an Aire Humphreys, agus chuir urlabhraí Gaeilge Shinn Féin, Peadar Tóibín, ceist sa Dáil faoin gcúis “nach bhfuil an tAire sásta bualadh le heagraíochtaí Gaeilge”.

  Tá conspóid le tamall ann faoin scéalThere [has been] a controversy for some time about this story
  nach bhfuil ag éirí le heagraíochtaí Gaeilge cruinniú a shocrú leis an Aire Humphreys is not successful in arranging a meeting of Irish organizations with the Minister Humphreys
  urlabhraíspokesman
  cúiscause, reason
 • Mar fhreagra air sin, dúirt an tAire Stáit Kyne go raibh cruinniú aige féin agus Humphreys leis an gConradh an tseachtain seo caite.

  Mar fhreagra air sinAs a response to that
 • Deir Conradh na Gaeilge, áfach, go bhfuil siad fós ag iarraidh ar an Aire Humphreys casadh leo le haghaidh cruinniú oifigiúil den chéad uair. Deir an Conradh gur plé neamhfhoirmeálta “teoranta” a bhí acu leis an Aire Humphreys an tseachtain seo caite ag Lá Stocaireachta do Theachtaí Dála in Óstán Buswells i mBaile Átha Cliath.

  áfachhowever
  go bhfuil siad fós ag iarraidh ar an Aire Humphreys casadh leo le haghaidh cruinniú oifigiúil den chéad uair. they are still trying to meet with Minister Humphreys for the first time
  plédiscussion
  neamhfhoirmeáltainformal
  teorantalimited
  Lá Stocaireachta do Theachtaí Dála in Óstán BuswellsDay of the Lobbyists with the TD's in Buswell's Hotel
 • Chas an tAire Humphreys le hionadaithe an Chonartha ag an ócáid stocaireachta réamhbhuiséid a reáchtáladh chun plean infheistíochta a phlé le Teachtaí Dála agus Seanadóirí.

  ionadaithe representativies
  Conarthaleagueg of Conradh
  réamhbhuiséidpre-budget
  reáchtáilrun[an event, a meeting, ...]
  chun plean infheistíochta a phlé le Teachtaí Dála agus Seanadóirí. to discuss the budget with TDs and Senators.
 • “Bhuaileamar léi ag an Lá Stocaireachta, fuair an tAire an cuireadh céanna a fuair gach Teachta Dála agus Seanadóir eile agus tháinig sí trasna an bhóthair ó Thithe an Oireachtais le bualadh linn. Luamar sa chuireadh a thugamar di go raibh daoine óna Dáilcheantar féin i láthair agus go raibh siad ag iarraidh labhairt léi faoi chúrsaí Gaeilge i Muineachán.

  Bhuaileamar léi ag an Lá StocaireachtaWe met her on the day of of the Lobbyists
  fuair an tAire an cuireadh céanna a fuair gach Teachta Dála agus Seanadóir eile the minister received the same invitation as all the TDs and other Senators
  tháinig sí trasna an bhóthair ó Thithe an Oireachtais le bualadh linn.She came across the road from the House of the Legislature to meet us.
  Luamar sa chuireadh a thugamar di go raibh daoine óna Dáilcheantar féin i láthair We mentioned in the invitation that we gave her people were present from her own constituency
  i láthairpresent
  go raibh siad ag iarraidh labhairt léi faoi chúrsaí Gaeilge i Muineachán They were trying to talk to her about Irish language matters in Monaghan
 • “Ní cruinniú oifigiúil a bhí ann, ba chruinniú thar a bheith teoranta é inar pléadh clár thar a bheith teoranta. Phléamar an Cháinaisnéis agus an polasaí oideachais Gaeltachta. Bhí sí ann ar feadh thart ar 15 nóiméad ar fad agus d’fhan an tAire Stáit Kyne níos faide,” a dúirt Julian de Spáinn, Ard-Rúnaí an Chonartha le Tuairisc.ie.

  ba chruinniú thar a bheith teoranta é inar pléadh clár thar a bheith teoranta it was an extremely limited meeting that discussed a limited program
  Phléamar an Cháinaisnéis agus an polasaí oideachais Gaeltachta. We discussed the budget and the Gaeltacht education policy
  Bhí sí ann ar feadh thart ar 15 nóiméad ar fad agus d’fhan an tAire Stáit Kyne níos faide, She was there for about 15 minutes and Minister of State Kyne stayed longer
  Conarthaleagueg of Conradh

...
Scéal
ní dhúnadh doras seomra mo mhac is oige
ghearánadh sé faoi an doras go minic
Caith mé an doras a shocrú, réiteach
Laistelatchm
Bhí pláta laiste eile agam
scriúpl scriúnna
Thóg mé amach na scriúnna
Scriúirescrewdrive
Thóg mé amach an pláta laiste.
Chuir mé an plátalaiste nua i áit
Chuir mé ar ais na scriúnna
Dhún mé an doras
Dúnadh an doras breá
Ní bhfeidir liom a doras a oscailt
Bhí sé faoi ghlas
D'fhéach mé i ngach áit
Tá eochracha go leor agam
Ní eochair ceart an dorais seo agam
Dúirt mé le mo mhac
Tá mé roinnt dea-scéal duit agam agus ...
shocraigh mé do doras
Tá do doras faoi ghlas anseo
Chuir sé cárta sa glas
Tá scil úsáideach aige

Bob nó biatrick or treat