?

Log in

No account? Create an account

From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday Night Irish Class, January 23, 2017
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 23ú lá mí Eanáir 2017

Seanfhocal

An bhean atá dóighiúil is furasta a cóiriú .An attractive woman is easy to dress.
Comhfhad a théann teas agus fuacht.Heat and cold are of [lit. "go"] equally longFronting comhfhad

Conditional Vs. Past Habitual

bacbalk, hinderDá mbacfainn
bacmá bhacainn
bailighcollect, gatherDá mbaileofá
bailighMá bhailíteá
beannaighDá mbeannódh sé
brisMá bhriseadh sí
cabhraighmuidhelpDá gcabhróimis
caithsibhspend, throw, ....Má chaitheadh sibh
ceannaighsiadMá cheannaídís/cheannaíodh siad
ceannaighsiadDá gceannóidís/gceannódh siad
creidMá chreidinn
críochnaighDá gcríochnófá
cuirDá gcuirfeadh sí
díolmuidsellMá dhíolaimis/dhíoladh muid
dúisighsibhwake, awake, rouseMá dhúisíodh sibh
dúnsiadDá ndúnfaidís/ndúnfadh siad
éirighMá d'éirínn
éistDá n-éistfeá
fágDá bhfágfadh sé
geallmuidplege, promiseDá ngeallfaimis/ngeallfadh muid
glansibhMá ghlanadh sibh
gortaighsiadhurt, injureMá ghortaídís
iarrMá d'iarrainn
imighDá n-imeofá
leanfollowMá leanadh
measmuidestimate, value, judgeMá mheasaimis/mheasadh muid
molsibhDá molfadh sibh
ólsibhMá d'ólaidís/d'óladh siad
pógDá bpógfainn
scaoilloose, release, dischargeMá scaoilteá
seasMá sheasadh sé
sílmuidDá sílfimis/sílfeadh muid
sínsibh/i>stretchMá shíneadh sibh
tarlaighsiadhappen, occurDá dtarlóidís/dtarlódh siad
titsiadDá dtitfidís/dtitfeadh siad
tosaighMá thosaínn
tuigDá dtuigfeá

creidDá gcreidfinn
cuirMá chuireadh sí
glansibhDá nglanfadh sibh
imighMá d'imíteá

Nótaí faoi scéal

Bhí timpiste cairr Mia Dé hAoine seo caite. Is é sin an dea-scéal
Tá sí OK agus bhí duine ar bith ansin. Is é sin an dea-scéal. An nuacht olc: bhris sí an carr go hiomlán
Caithimid carr eile a cheanach
Bhí an carr sean. Ní bheidh an méid airgid as árachas
Is fuath liom siopadóireacht do charranna
Bhí Oíche roimh Bhliana nua ciúin
máirseáil ban
An Caipeatól
slua mór!
d'fhág muid ár gcuid gluaisteán in aice leis an stáisiún traenac Fairview
fhan muid
Tháinig an traein soir
lán go hiomlán de dhaoine
Nach féidir linn ag dul ar bord an traein
traein eile
chuaigh muid go dtí an taobh eile den stáisiún
traein siar do dtí Minneapolis
deireadh na líneend of the line
chuaigh muid go dtí an taobh eile den stáisiún arís
Fuair muid traein soir ansin gan fadhb
turas fada go dtí an stáisiún sráide Rice
Bhí an traein líonta go hiomlán. Bhí na daoine cosuil le sardines
D'fhág gach duine an traein ag Rice
chuaigh muid slua ollmhór a raibh a raibh ag siúl go dtí An Caipeatól. nócha míle daoine.
Sheas muid ar sneachta sa pháirc ansin
Bhí cainteoirí maith ansin
Chonaice muid cairde go leor cairde
Bhí an-decair ag dul ar ais go dti ár gcarr
Bhí orainn Uber a úsáid
Nuacht eile: Fuair Máthair Mia bás Dé haoine
Bhí sí sean agus an-tinn
Ní iontas, ach fós brónach.
Mia agus a deartháir Matt ag caint faoi na sochraide.
Tá siad daoine an-difriúil.
Is maith leis an deartháir Trump.

Spelling note

eo = ó . Use when the preceding consonant is slender.
ae = é . Use when the preceding consonant is broad.