?

Log in

No account? Create an account

From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday Night Irish Class, March 20, 2017
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 20ú lá mí na Márta 2017

Seanfhocail

Práinn mhór croí agus moille mhór lámh.When you panic, you are ineffective. / Getting too wound up slows you down.
Is measa cumha an duine beo ná cumha an duine mhairbh.Homesickness/loneliness is worse for the living person than the dead.

Nótaí faoi scéal

Glanadh arís ag teach McDavid
Bhí cairn móra páipéir agus rudaí eile ar mo dheasc
Chuaigh mé síos tríothu
Bhí an chuid is mó bruscar. Chait mé iad amach
Bhí cúpla seoda
Mar shample, notái ranganna Gaeilge seacht mbliana ó shin agus cóip sean An Gaeilgeoir
Bhi an obair cosúil le seandálaíocht/archeology
Tá ár mac is óige, Nick, a ghlanadh a sheomra go mall ag an am céanna
Tá Mia ag glanadh a seomra oibre
líon siad boscaí móra go leor le rudaí
fadhb: Cá cuirfidh siad na bosca?
Duirt N go cuirfidh sé a bhoscaí i seomra oibre Mia
Ní Mia sásta le an plean sin.
Ní cuirfear siad in aice leis mo dheasc
Boscaí daoine eile. Fadhb daoine eile

FutureConditionalPast Habitual
1bailigh Collect, gatherbaileoidh túbhaileofábhailíteá
2bainextract, reach, ...bainfidh siadbhainfidísbhainidís
3brisbreakbrisfidh siadbhrisfidísbhrisidís
4ceannaighbuyceannóidh mécheannóinncheannaínn
5ceapthinkceapfaidh siadcheapfaidíscheapidís
6codailcodlóidh méchodlóinnchodlaínn
7díolselldíolfaidh sibhdhíolfaidísdhíolaidís
8dúisighwake, wakedúisfidh médhúiseoinndhúisínn
9éirighriseéireoidh séd'éireodh séd'éiríodh sé
10éistlistenéistfidh séd'éistfeadh séd'éisteadh sé
11fanwaitfanfaidh sibhd'fhanfadh sibhd'fhanadh sibh
12fógaircall out, proclaimfógróidh siadd'fhógóidísd'fhógaídís
13goidgoidfidh sibhghoidfeadh sibhghoideadh sibh
14inistelliniseoidh síd'inseodh síd'insíodh sí
15íocpayíocfaidh túíocfáíoctá
16labhairspeaklabhróidh siadlabhróidíslabhraídís
17leanleanfaidh muidleanfaimisleanaimis
18maraighkillmaróidh siadmharóidísmharaídís
19measmeasfaimidmheasfaimismheasaimis
20mínighsmooth, polishmíneoidh sibhmhíneódh sibhmhíníodh sibh
21molpraisemolfaimidmholfaimismholaimis
22óldrinkólfaidhd'ólfád'óltá
23oscailopenosclóidh túd'osclófád'osclótá
24peacaighsinpeacóimidpheacóimispheacaímis
25pógkisspógfaidh séphógfadh séphógadh sé
26socraighsocróimidshocróimisshocraímis
27stadstopstadfaidhstadfinnstadinn
28tarlóidh sítharlódh sítharlaíodh sí
29teastfaidh mé*theastfainntheastain<
30tuigunderstandtuigfidh síthuigfeadh síthuieadh sí

pacáilpackv 1st conj
oscailopenv nd conj