?

Log in

No account? Create an account

From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday Night Irish Class, March 27, 2017
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 27ú lá mí na Márta 2017

Seanfhocail

Ná bí ag caint leis na cosa ‘fhad is atá an cloigeann le fáil.Do not walk away when you could still talk and work out your differences.
a fhad isas long as
a fhad is atá mé beoas long as I am alive
Ná labhair leis na cosa má bhíonn an ceann sa láthair.Don't speak with the legs if the head is present

Nótaí faoi scéal

pleananna a fháil go leor airgid go tapa
chuimhnigh mé scéal a léigh mé níos mó ná daichead bliain ó shin.
sa bhliain naoi gcéad déag seachtó a sé
Bhí mé i mo mhac léinn iarchéime ag Ollscoil Stanford
scéal sa nuachtan Stanford Daily
Níl go leor airgid acu
seisear mac léinn
bhí an ollscoil an-daor fiú ansin
Tá sé i bhfad níos measa anois
Bhí smaoineamh acu
cheannóidís capall rás
bhuafadh an capall rásaí
gheobhaidís na mic léinn airgead
Cheannaigh siad an capall
d'íoc siad míle agus cúig céad dollar (cuimhnigh: níos mó ná daichead bliain ó shin)
Thug siad ainm "Our tuition"
Ach fadhbanna: tinneas
Ní bhuaigh an capall rásaí
gheobhaidís na mic léinn airgead
Chaith OT áit chun cónaí
Chaith OT bia
Chaith na na mic léinn a íoc
dúirt duine éigin "The problem with OT was her room and board"
dhíol siad ar deireadh an capall. chaill siad airgead
tá an t-alt ar-líne anois
pleananna a fháil saibhir go tapa


Irregular Verb Stems

VerbEndingTenseStem
abair-impr hab 1 sdeir
ith-idíscond 3 plíos
tar-fadhcondtioc
abair-innpst habdeir
ith-faidhfutíos
tar-adhpst habtag
abair-faidhfutdéar
ith-eannpr habith
tar-annpr habtag
abair-fadhcondéar
ith-fadhconíos
tar-faidhftioc
faigh-adhpst habfaigh
tabhair-fadhcondtabhar
téigh-annpr hab
faigh-aidhfutgheobh
tabhair-aimpr hab 1 stug
téigh-aidhfutrach
faigh-teápst hab 2 sfaigh
tabhair-faidhfuttabhar
téigh-idíscond 3 pl/pst hab 3 plrach/té
faigh-impr hab 1 sfaigh
tabhair-tápst hab 2 stug
téigh-adhpst hab