?

Log in

No account? Create an account

From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday Night Irish Class, May 22, 2017
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 22ú lá mí na Bealtaine 2017

Seanfhocal

Ceannaigh an maor 's ní baol duit an máistir.Buy the steward and the master is not a danger to you.Note imperative and copula.
Ní glic é nach nglacfaid teagasc.He is not clever who will not accept instruction/teaching.
Is duine saibhir é, dáiríre, an duine nach bhfuil uaidh ach beagán. It is truly a rich person who needs/wants but little. The tá-ó ← tá sé ag teastaíl ó

Treoirleabhar faoi thatúnna i nGaeilge chruinn a fháil foilsithe

Treoirleabhar faoi thatúnna i nGaeilge chruinn a fháil foilsitheA Guidebook to accurate Irish tattoos is available/published
Tá faoi The Irish Gaelic Tattoo Handbook cúnamh a thabhairt do dhaoine drochthatú a
sheachaint agus taitneamh a bhaint as an nGaeilge ‘go muiníneach agus go bródúil’
Tá faoi The Irish Gaelic Tattoo Handbook cúnamh a thabhairt do dhaoine drochthatú a sheachaint The Irish Gaelic Tattoo Handbook is about giving help to people to avoid a bad tattoo
go muiníneach agus go bródúilconfident and proud
taitneamh a bhaint as an nGaeilge ‘go muiníneach agus go bródúil’and enjoying the Irish 'confidently and proudly'
 • Tá treoirleabhar scríofa ag cainteoir Gaeilge as California do dhaoine nach
  bhfuil Gaeilge acu ach ar mhaith leo tatú de nath cainte nó focal i nGaeilge
  a fháil mar thatú.

  Tá treoirleabhar scríofa ag cainteoir Gaeilge as California do dhaoine nach bhfuil Gaeilge [THe] guidebook is written by an Irish speaker from California for people who don't have Irish
  ach ar mhaith leo tatú de nath cainte nó focal i nGaeilge a fháil mar thatú. but they would like to get a tattoo saying or word in Irish to get as a tattoo

 • The Irish Gaelic Tattoo Handbook an teideal atá ar an leabhar atá á fhoilsiú
  ag Bradan Press, an dream céanna a d’fhoisligh The Scottish Gaelic Tattoo
  Handbook leis an Dochtúir Emily McEwan anuraidh.

  an teideal atá ar an leabhar atá á fhoilsiúis title of the book that is published
  á fhoilsiúthat [is] publshedPronoun object of a verbal nounádo + a
  an dream céanna a d'fhoisligh the same group that publishedfoilsigh
  anuraidhlast year

 • Tá sé mar aidhm ag údar The Irish Gaelic Tattoo Handbook, Audrey Nickel,
  daoine a “shábháil ó thromluí an tatú Cheiltigh”.

  Tá sé mar aidhm ag údar The author xxxx has an an aim
  shábháil ó thromluí an tatú Cheiltighsaving from a nightmare of a Celtic tattoo,

 • “Tá na céadta duine feicthe agam a rinne botún costasach agus náireach
  mar nár thuig siad a chasta is atá ceist an aistriúcháin, nó mar gur chuir
  siad a muinín sa duine mícheart.

  Tá na céadta duine feicthe agam a rinne botún costasach agus náireachI have seeh hundreds of people who made a costly and shameful mistake
  mar nár thuig siad a chasta is atá ceist an aistriúcháinbecause they did not understand the complexity that is the translation issue
  nó mar gur chuir siad a muinín sa duine mícheartor because they put their trust in the wrong person

 • “Tá go leor leor drochGhaeilge ar an idirlíon. Is é an aidhm atá ag
  an leabhar seo cúnamh a thabhairt do dhaoine drochthatú a sheachaint agus taitneamh a bhaint as an nGaeilge
  go muiníneach, go bródúil agus go cruinn,” a dúirt Nickel.

  cúnamh a thabhairt do dhaoine drochthatú a sheachaint help people avoid a bad tattoo
  taitneamh a bhaint as an nGaeilge go muiníneach, go bródúil agus go cruinnand enjoy Irish confidently, proudly, and accurately

 • Tá os cionn 400 nath, focal, agus seanfhocal Gaeilge sa leabhar nua a bhíonn coitianta, ní hamháin ar thatúnna
  ach ar sheodra, ar chártaí, ar bhronntanais agus ar shaothar ealaíne freisin.

  ceithre chéad400
  Tá os cionn 400 nath, focal, agus seanfhocal Gaeilge sa leabhar nua a bhíonn coitianta, There are over 400 sayings, words, and proverbs in the new book that are common
  ní hamháin ar thatúnna ach ar sheodra,not only on tattoos but also jewelry
  ar chártaí, ar bhronntanais agus ar shaothar ealaíne freisinon cards, on gifts, and also on works of art.

 • Tugtar comhairle sa leabhar freisin maidir leis an aibítir Ghaelach, clófhoirne Gaelacha agus siombailí a
  shamhlaítear le cultúr na hÉireann – an difríocht idir an tseamróg agus an tseamair Mhuire, mar shampla.
  Dírithe ar dhiaspóra na hÉireann atá an leabhar agus súil ag an údar go gcabhróidh sé líon na dtatúnna
  míchruinne a laghdú.

  Tugtar comhairle sa leabhar freisin maidir leis an aibítir Ghaelach, Advice is also given in the book on the Irish alphabet
  clófhoirne Gaelacha agus siombailíthe Gaelic fonts and symbols
  a shamhlaítear le cultúr na hÉireann that are imagined with the culture of Ireland
  seamróg shamrock
  an tseamair Mhuire4-leaved clover
  Dírithe ar dhiaspóra na hÉireann atá an leabhar The direction of the book is the Irish diaspora
  súil ag an údar go gcabhróidh sé líon na dtatúnna míchruinne a laghdú. The author hopes it will help reduce the number of inaccurate tattoos.dtatúnna gpl

 • Is ceoltóir í Nickel atá ina cónaí i Santa Cruz i California. Chuir sí spéis sa Ghaeilge ar dtús tríd an gceol nuair a
  bhí sí an-óg. Thaitin ceol traidisiúnta na hÉireann go mór léi agus thug sí uirthi féin an oiread agus ab fhéidir léi
  faoin tír agus faoin gcultúr as ar eascair sé a fhoghlaim. Thosaigh sí ag foghlaim na Gaeilge as a stuaim féin
  nuair a bhí sí 15 bliain d’aois.

  Chuir sí spéis sa Ghaeilge ar dtús tríd an gceol nuair a bhí sí an-óg. The author became interested in Irish at first through music when she was very young
  Thaitin ceol traidisiúnta na hÉireann go mór léi She likes Irish traditional music very much
  thug sí uirthi féin an oiread agus ab fhéidir léi faoin tír took it on herself to learn as much as she could about the country
  agus faoin gcultúr as ar eascair sé a fhoghlaim.and the culture from which it [the music] sprouted
  Thosaigh sí ag foghlaim na Gaeilge as a stuaim féin nuair a bhí sí 15 bliain d’aois. She started learning Irish on her own initiative when she was 15 years old.
  cuig déag15

 • Tá an leabhar The Irish Gaelic Tattoo Handbook agus The Scottish Gaelic Tattoo Handbook ar fáil anois ó Bradan
  Press san Albain Nua agus tá súil ag na foilsitheoirí leagan don Bhreatnais a fhoilsiú an bhliain seo chugainn.

  san Albain Nua agus tá súil ag na foilsitheoirí leagan don Bhreatnais a fhoilsiú an bhliain seo chugainn in Nova Scotia and the publishers hope the version for Welsh will be published next year


Notaí Scéil
Ní raibh scéal sásta agam
Ní raibh coicís maith agam
Fuair mo Deartháir céile bás
ailsecancerf
Bhí ailse air ar feadh sé bliana déag.
Théinn sé go minic go dtí roinn oinceolaíochta
Bhí sé in a chónaí i Atlanta
Beidh an tsochraid níos déanaí an samhradh seo
a bhean chéile, mo dheirfiúr. beirt iníon. mac amháin, an duine is óige. Bhí
tá sé ar a laghad fiche bliain d'aois
Fuair cara as ollscoil bás freisin. ailse freision
tá cara eile i Chicago, as nuair a bhí mé óg. leathchéad bliain ó shin
fuair a bhean chéile bás.
Bhí mo mhac is oige faoi scian. Tá sé ceart go leor anois