?

Log in

No account? Create an account

From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday night Irish Class, October 23, 2017
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 23ú lá Mí Dheireadh Fómhair 2017

Seanfhocal

is fearr fuíoll an mhadaidh ná fuíoll an mhagaidh.Better the victim of a dog (bite) than the victim of mockery.
is fearr fuíoll fonóide ná fuíoll formáid.Better to be the butt of ridicule than the object of envy

Blade Runner – buaileann an tintreach faoi dhó

Saothar machnamhach, cumasach é Blade Runner 2049 a léiríonn ómós don chéad ghála ach a dhéanann a iomaire féin a threabhadh leis
buaileann an tintreach faoi dhó<lightning strikes twice
Saothar machnamhachthoughtful/reflective work
cumasachtalented
dhá mhíle daichead a naoi1049
a léiríonn ómós don chéad ghálathat shows tribute to the first installmentgála "installment"
iomaireridge
treabhadhplowing
dhéanann a iomaire féin a threabhadh leisplowing its own ridge
 1. Tá áit ar leithligh ag Blade Runner (1982) i gcanóin na scannánaíochta. Táirge in iomaire an fhicsin eolaíochta é a bhfuil téagar ann agus a n-éiríonn leis an t-aicsean a nascadh le cíoradh machnamhach ar bhunús na beatha. Ach oiread le mórshaothair eile riamh anall bhí an cathú ann an scannán leantach a sholáthar, ach bhíothas imníoch nach bhféadfaí nó nár cheart, lorg sheoid Ridley Scott a leanúint. Ní móide go mbuailfeadh tintreach faoi dhó? Bhuel is dóigh liom gur bhuail.


  leithlighby itself, in particular
  Táirge in iomaire an fhicsin eolaíochtaProduct on a genre ("ridge") of science fiction
  téagarsubstance, stoutness, bulk,
  nascadhbinding, bondnasc link [on web page]
  cíoradhdiscussion, examination
  machnamhachthoughtful
  bunús na beathabasis of life
  riamh anallfrom time immemorial
  Ach oiread le mórshaothair eile riamh anallBut as with many other works from time immemorial
  bhí an cathú ann an scannán leantach a sholátharthere was a temptation to make a sequel
  imníochanxious, concerned
  nach bhféadfaí nó nár cheartcould not or should not
  lorg sheoid Ridley Scott a leanúint.seek to follow the jewel of RS
  Ní móide go mbuailfeadh tintreach faoi dhó?Does not lightning hit twice
  is dóigh liom gur bhuail.I think it hit

 2. Is ar Denis Villeneuve a thit an cúram cur leis an domhan suaithinseach seo agus é a sheachadadh ar aghaidh chuig an gcéad ghlúin eile. Sa saothar machnamhach, cumasach seo léirítear ómós don chéad ghála, cinntítear leanúnachas ach déanann sé a iomaire féin a threabhadh. Tá cúig bliana déag ar fhichid gafa tharainn ó bhí Harrison i mbróga Deckard agus tá 30 bliain gafa tharainn ar scáileán.


  cúramcare, responsibilitym
  suaithinseachRemarkable, distinctive; unusual, special
  seachadadhdelivery
  é a sheachadadh ar aghaidh chuig an gcéad ghlúin eile.deliver it forward to the next generation
  Sa saothar machnamhachin the thoughtful work
  cumasachtalent
  léirighMake clear, explain, illustrate
  ómós don chéad ghála,tribute to the 1st gala
  cinntítear leanúnachascontinuity is made certain
  dhéanann a iomaire féin a threabhadh leisplowing its own ridge
  gafagone by
  tharainngone bythar
  scáileánscreen

 3. Sa réamhrá déantar trácht ar Chomhlacht Tyrell, tíoránaigh an táirge bhunaidh, a cheap is a chruthaigh na ‘replicants,’ agus a bhí ag iarraidh iad a chur de dhroim seoil ina dhiaidh sin. Cuireadh an comhlacht é féin go tóin poill, ach tá Comhlacht Wallace tar éis tionscnamh na ‘replicants’ a chur ar a bhonnaibh arís. Tá glúin nua de na neacha seo againn anois agus iad in ainm is a bheith níos umhaile ná a réamhtheachtaithe. Neach acu is ea ‘K’ (Gosling), agus é mar chúram air na seanleaganacha a chur amach ar pinsean.


  Sa réamhrá déantar trácht ar Chomhlacht TyrellIn the introduction Tyrell's company is mentioned
  tíoránachtyrant, bully
  an táirge bhunaidhthe priginal product
  a cheap is a chruthaigh na ‘replicants,’that thought he created the 'replicants'
  seoilsail
  droimback
  Duine a chur de dhroim seoilto thwart s.o.
  a bhí ag iarraidh iad a chur de dhroim seoil ina dhiaidh sinwho was trying to thwart tmem after that
  comhlachtcompanym
  go tóin poillto the bottom of the sea
  tionscnamhBeginning, origin; introduction, initiation; institution, establishment
  bonnaighwalk, trotv
  Tá glúin nua de na neacha seo againn anoisWe have a new generation of these beings now
  iad in ainm is a bheith níos umhaile ná a réamhtheachtaithe. In name they are more humble than their predecessors
  é mar chúram air na seanleaganacha a chur amach ar pinsean.He is responsible for putting the old versions out on pension.

 4. Ní i gcónaí a théann Gosling i bhfeidhm orm, go mórmhór nuair a éilíonn a chuid carachtar go mbeadh sé ag monabhar isteach ina chuid buataisí, ach chuaigh sé i bhfeidhm go mór orm anseo. I radharc stuifiúil ag an tús, ina bhfuil aicsean agus cóngair chainte, cuirtear a charachtar os ár gcomhair go paiteanta. Tá sé beagfhoclach, diongbháilte ach léirítear féith an ghrinn anseo agus ansiúd. Is léir go bhfuil a ról sa domhan aduain seo ag luí go mór air agus nuair a chuirtear rúin agus coranna an scéil in iúl dúinn éiríonn leis claochlú a charachtair a chur abhaile orainn.


  Ní i gcónaí a théann Gosling i bhfeidhm ormG does not always come in operation (work) for me
  go mórmhór in most cases
  éilighclaim, demand
  monabharmurmuring
  buataisboot
  chuaigh sé i bhfeidhm go mór orm anseoit works for me in a big way
  I radharc stuifiúil ag an tússtrong in sight at the beginning
  ina bhfuil aicsean agus cóngair chaintein which is action and conciseness of speech
  cuirtear a charachtar os ár gcomhair go paiteanta.his character is put before us clearly
  Tá sé beagfhoclachHe is sparing of words
  diongbháilteworthy, fitting; Firm, steadfast; constant, stable; fixed, secure
  léirighMake clear, explain, illustrate
  féithsinew, muscle/Calm, still; hushed, quiet
  féith an ghrinnvein of humor
  anseo agus ansiúdhere and there
  Is léir go bhfuil a ról sa domhan aduain seoIt is clear that his role in this strange world
  luíheavily
  ag luí go mór air very impressive
  rúnmystery
  corturn
  cuirtear ... in íul is revealed to us
  éiríonn leis claochlú a charachtair a chur abhaile orainnsucceeds in bringing home the transformation of his character to us

 5. Bhí saol aisteoireachta Ford in airde láin sna hochtóidí luatha nuair a bhí na cnuasaigh Indiana Jones agus Star Wars i lár an aonaigh. Tá siad sin á bhfágáil le huacht ag aisteoirí eile le blianta anuas aige agus is amhlaidh atá leis an saothar/cnuasach seo. Is fada linn go dtiocfaidh sé ar scáileán agus tá cuid mhaith den scannán caite sula gcímid é, ach is fiú é. Tá sé lárnach sna hábhair suntais agus san oscailt súl ar fad. Ní féidir an seanfhondúir a bhéiteáil.


  Bhí saol aisteoireachta Ford in airde láin sna hochtóidí luathaThe acting life of ford was fully high in the early 80's
  cnuasachgathering, collection
  i lár an aonaighin the middle of the fair
  uacht
  Tá siad sin á bhfágáil le huacht ag aisteoirí eile le blianta anuas aigeThese are bequeathed to other actors in recend years
  is amhlaidh atá leis an saothar/cnuasach seothat is also the case with this work/collecion
  Is fada linn go dtiocfaidh sé ar scáileán It is long to come on screen
  gcímidwe see[Don.]
  caitespent
  sulabefore
  is fiú éit's worth it
  lárnachcentral
  ábhar,subject, matter, material
  suntasnotice, attention
  san oscailt súl ar fadentirely eye-opening
  seanfhondúirold timer
  béiteáilbeat

 6. Ach oiread le saothar Scott tá an gála seo an-chineamatach agus ardcheardaíocht ann. Cloítear agus cuirtear leis an domhan aduain. Tá meafair an uisce/na báistí le feiscint tríd síos agus déantar an ciúnas/machnamh a bhriseadh le míreanna glinne foréigin.


  oiread le saothar Scott tá an gála seoas much of Scott's work this installment is
  cineamatach
  ceardaíochtcraft, craftmanship
  Cloítearis subdued
  aduainstrange
  Cloítear agus cuirtear leis an domhan aduain.the strange world is subdue and added to
  meafarmetaphor
  déantar an ciúnas/machnamh a bhriseadhmake thesilence / reflection use to be brokenbhriseadh p. hab,
  mírbit, portionf
  glinnclear, distinct
  foréigeanviolence, force, compulsion

 7. Ní turas siar bóithrín na smaointe amháin atá anseo ach saothar a bhfuil a bhuanna féin aige agus cá bhfios ná go mbeidh tuilleadh chugainn.


  bóithríncounty lane, boreen
  smaointethought
  Ní turas siar bóithrín na smaointe amháinNot only a trip down memory lane
  buavictory, triumphm
  cá bhfios ná go mbeidh tuilleadh chugainn.what knowledge than there will be more to comeScéal
Is maith linn bianna ó go leor tíortha
chuaigh muid Dé Sathairn roimh seo caite chuaigh chuig trí siopa grósaera speisialta tar éis bricfeasta
Siopa amháin: Holy Land Deli ar Aibhinne Central i oirthuaisceart Minneapolis
bia ón Mheánoirthear: Jordan, an Éigipt, an Phalaistín 7rl
Tá go leor Muslamaigh sa siopa sin, ón tSomáil agus ó thíortha eile
cheannaigh muid ola olóige buidéal mór.
úsáidimid go leor ola olóige sa chistin.
Siopa dhá: Kramarczuk's ar soir Aibhinne Hennepin
Bia ón Eoraip go háirithe san Eoraip lárnach agus san oirthear.
cheannaigh muid ispíní Kielbasa úr ansin
Is féidir a cheannach Kielbasa ag Cub, ach ní K úr
cheannaigh muid freisin sauerkraut na Polainne
Tá an iomarca uisce sa sauerkraut ó Cub
Siopa trí: Réalta Dragain i Saint Paul. Cúinne Sráid Dale agus Bóthar Pierce Butler
siopa mór oirthearacha: bia ón tSín, ón tSeapáin, ón Téalainn, ón Viet Nam, 7rl
Go leor daoine ó na tíortha sin
Cheannaign muid buidéal mór soy sauce agus trí málaí reoite pot stickers
Dúirt mé go n-ith muid bricfeasta roimh siopadóireacht
mar sin ní raibh an lá ró-dhaor