?

Log in

No account? Create an account

From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday night Irish Class, November 6, 2017
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 6ú lá Mí na Samhna 2017

Seanfhocal

choícheforever
nach ... ach only
cochánstraw
cáilreputation
bídeachtiny
socarcalm, peace; benefit, profit, advantage
mochearly
malllate, slow
ionatin you
fusaeasy
sínstretchv
síneadhstretchingvn of sín
Is tú nach mbíonn choíche ach i gcochán
ach cáil bheag bhídeach de do shocar
Moch nó mall a thagaim
gurb ionat is fusa dom mo chosa a shíneadh
you're a dump, straw strewn about,
but you're my cozy dump.
"There's no place like home"

Audio Prep

Eimear Ní Chonaola
Tá sé ráite ag an Taoiseach, Leo Varadkar, go mb’fhiú breathnú ar reachtaíocht le pionós a ghearradh ar dhaoine nach bhfuil sásta aird a thabhairt ar fholáirimh aimsire. Cháin Niamh Fitzpatrick – deirfiúr Dara Fitzpatrick ó chriú an héileacaptair tarrthála 116 – daoine a chuaigh ag snámh inné agus dúirt sí gur cheart an dlí a chur orthu.

fiúworthgo mb'fhiú cond. "would be worth" (Conn.) gurbh fhiú (C.O.)
reachtaíochtlegislationf
pionós a ghearradh ar dhaoineimpose a penalty upon people
nach bhfuil sásta aird a thabhairt ar fholáirimh aimsire.who are not content to pay attention to weather alerts
116céad sé déag
Cáincondemn, criticize, finev
deirfiúrsister
ó chriú an héileacaptair tarrthála 116 from the crew of rescue helicopter 116
daoine a chuaigh ag snámh inné people who went swimming yesterday
she said it would be right to put the law on them

Irene Ní Nualláin
Leagadh crainnte agus bhí salachar fágtha ar os cionn 40 bóthar i nGaillimh aréir, a bhformhór acu seo in oirthear an chontae. Bhí suas le 50 aonad ó Chomhairle Contae na Gaillimhe, chomh maith le cúig aonad déag ón gComhairle Cathrach amuigh óna sé a chlog ar maidin le bóithre an chontae a ghlanadh. Salachar, feamainn agus crainnte is mó a bhí á nglanadh acu.

Leagadh crainnte agus bhí salachar fágtha ar os cionn 40 bóthar i nGaillimh aréir Trees were knocked down and debris was left on over 40 roads in Galway last night.
crainntetreesvar.pl.
salachardebris, dirt
daichead, 40
a bhformhór acu seo in oirthear an chontae.the majority in the east of the county
caoga590
hí suas le 50 aonadthere were upwards of 50 units
ó Chomhairle Contae na Gaillimhefrom the Galway County Council
ón gComhairle Cathrachfrom the City Council
chomh maith le cúig aonad déagas well as 15 units
amuigh óna sé a chlog ar maidin le bóithre an chontae a ghlanadh.out from 6 o'clock in the morning in order to clear the roads of the County
Salachar, feamainn agus crainnte is mó a bhí á nglanadh acu.Debris, seaweed, and trees are most of what they cleaned up

Údar imní atá ann do Chomhairle Cathrach na Gaillimhe go raibh daoine ag snámh sa bhfarraige le linn na stoirme inné.

Údarauthor
do Chomhairle Cathrach na Gaillimheto the Galway City Council
Údar imní atá ann do Chomhairle Cathrach na GaillimheA source at The GCC was worried
go raibh daoine ag snámh sa bhfarraige le linn na stoirme inné.that people were swimming in the sea during the storm yesterday

Ailish Bhreathnach, Comhairle Cathrach na Gaillimhe
Faraor, chuaigh roinnt daoine isteach san uisce cé gur fógraíodh orthu níos mó ná uair amháin teacht amach as. Dar ndóigh, tá sé thar a bheith contúirteach agus cé nach féidir linn mórán a dhéanamh faoi ag an tráth seo, tá muid ag breathnú ar fhéidearthachtaí, b’fhéidir le cosc a chur ar rochtain le dul chuig na háiteanna sin as seo amach.

FaraorAlas
chuaigh roinnt daoine isteach san uiscesome people went into the water
cé gur fógraíodh orthualthough they were warnedfógraíodh p. aut.
níos mó ná uair amháin teacht amach asmore than once to come outthar a thar a bheith [intensifier]
Dar ndóighof course= ar ndóigh
tá sé thar a bheith contúirteach It is very dangerous
cé nach féidir linn mórán a dhéanamh faoi ag an tráth seo,although it was not possible to do much about it at this time
ag breathnú ar fhéidearthachtaílooking at possibilities
b’fhéidir le cosc a chur ar rochtain le dul chuig na háiteanna sin as seo amach.Perhaps to prevent access going to those places from this [time] on

Irene Ní Nualláin
Ar an gCarraig Dhubh inniu, bhí roinnt daoine a bhí ag snámh sa bhfarraige inné, gan náire faoi, [agus] daoine eile den tuairim go raibh sé iomlán mícheart go ndeachaigh daoine isteach sa bhfarraige agus stádas dearg i bhfeidhm sa gcathair.

Ar an gCarraig Dhubh inniuOn Black Rock today
bhí roinnt daoine a bhí ag snámh sa bhfarraige innéThere were some people who were swimming in the sea yesterday
daoine eile den tuairimothers of the opinion
go raibh sé iomlán mícheart go ndeachaigh daoine isteach sa bhfarraigethat it was comletely wrong for people to have gone in the sea
stádas dearg i bhfeidhm sa gcathaira red status was in effect in the city

‘Ní raibh sé ceart go ndeachaigh siad isteach san uisce. Chuir sé na emergency services i gcontúirt.’

Ní raibh sé ceart go ndeachaigh siadIt was not was not right for them to have gone
isteach san uisce.into the water
Chuir sé na emergency services i gcontúirt.It put the emergency services in danger

‘Bhí sé an-dainséarach ach faigheann siad sult as agus téann siad isteach gach aon lá.’

Bhí sé an-dainséarachIt was very dangerous
ach faigheann siad sult as agus téann siad isteach gach aon lábut they enjoy it and go in every day

Deir na Gardaí i mBóthar na Trá nár bhris na daoine seo aon dlí agus nach bhfuil siad in ann aon phionós a ghearradh orthu dá bharr.

i mBóthar na TráOn the Coast road
nár bhris na daoine seo aon dlíthese people did not break any law
in annas a result
aon phionósany penalty
a ghearradh orthu dá bharrto impose [cut} on them for this point

Idir an dá linn, tá an dá údarás i nGaillimh ag scrúdú an damáiste a rinneadh sa gcontae, go háirithe do bhallaí cosanta ar an gcósta, do chosáin agus do bhóithre. Beidh roinnt seachtainí eile ann, a deir siad, sula mbeidh an costas iomlán ar eolas acu.

Idir an dá linn, in the meantime
an dá údarás i nGaillimh the two Galway authorities
an damáiste a rinneadh sa gcontaethe damage done in the county
go háirithe do bhallaí cosanta ar an gcóstaespecially to the coast defense walls
do chosáin agus do bhóithrethe paths and the roads
Beidh roinnt seachtainí eile anThere will be be some other weeks
ar eolasknown
sula mbeidh an costas iomlán ar eolas acu.before the whole cost is knownsalachardebris, dirt
ó Chomhairle Contae na Gaillimhefrom the Galway County Council
ón gComhairle Cathrachfrom the City Council
do Chomhairle Cathrach na Gaillimheto the Galway City Council
FaraorAlas
cé gur fógraíodh orthualthough they were warnedp. aut.
Dar ndóighof course?
ag breathnú ar fhéidearthachtaílooking at possibilities
Ar an gCarraig DhubhOn Black Rock
daoine eile den tuairimothers of the opinion
isteach san uisce.into the water
Bhí sé an-dainséarachIt was very dangerous
i mBóthar na TráOn the Coast road
aon phionósany penalty
Idir an dá linn, in the meantime
an damáiste a rinneadh sa gcontaethe damage done in the county
ar eolasknown

Scéal
Tá fógraíocht gan náire
Beidh Aonach Fíochán agus snáithín
Is Fíodóir í Mia
díolfaidh sí scaifeanna atá dhearna sí sa bhaile sa seomra suite
Tá seol mór anseo
foirgneoireacht Northrup King i an taobh thoir thuaidh Minneapolis
díolfaidh sí snáithín agus snáth daite
Ba Dathadóir í
Bhí an iomarca oibre ann
caith sí a thóg potaí móra uisce te
obair duine óige

bunoscionnupside down
Tá blas circfheola air.It tastes like chicken.
beag bídeachvery tiny
mór millteachvery large"monstrously large"