Glenn McDavid (gmcdavid) wrote,
Glenn McDavid
gmcdavid

Monday night Irish Class, November 20, 2017

Rang Gaeilge, 20ú lá Mí na Samhna 2017

Seanfhocal

We continue to mine the proverbs collected by Robert Shipboy MacAdam, and first published in a series that ran from 1858 to 1862. For a little extra fun, I provided his original spelling:
Old SpellingModern SpellingMeaningNotes
séideadhblowing
smugsmugamucus, snotm
Is maith an sèideadh sròine do dhuine smug fhaiceal air duine eile. Is maith an séideadh sróine do dhuine smuga fheiceáil ar duine eile. It is a good nose blowing for a person to see snot on another person.
Ma cheannaigheann tu droch-nidh, ceannochaidh tu a rìst go h-aithghearr.Má cheannaíonn tú drochní, ceannóidh tú arís go hathghearr.If you buy low quality, you will soon buy again."If you buy a bad thing, you will soon buy again."

Fiche bliain ag spalpadh na Gaeilge

Fiche bliain ag spalpadh na Gaeilge20 years of the Irish bursting forth
 1. Rith sé liom, agus mé ag ní na ngréithre an tseachtain seo, go bhtuil fiche bliain glan ann ó d'fhoghlaim mé mo chéad abairt i nGaeilge.

  "Dia duit," a dúirt an múinteoir.
  "Dia is Muire duit," a d'fhreagair an rang.
  "Dia is Muire duit is Pádraig," a dúirt an múinteoir.
  "Dia is Muire duit is Pádraig is Naomh Columba," a d'fhreagair an rang, óir bhí muid i nGleann Cholm Cille.

  Rith sé liomIt occurred to me that
  agus mé ag ní na ngréithrewhen I was washing the dishes"cleaning the crockery"
  go bhtuil fiche bliain glan ann ó d'fhoghlaim mé mo chéad abairt i nGaeilge.it is a clear 20 years since I learned my first sentence in Irish
  óir bhí muid i nGleann Cholm Cille.for we were in GCC
 2. Samhradh na bliana 1993 a bhí ann; caint gan stad gan staonadh sa teach lóistín ina raibh mé ag fanacht faoi ráfla go gcuirfí tús go luath le cainteanna síochána i dTuaisceart Éirinn. Ba bheag suime a bhí agamsa, buachaill ocht mbliana déag d'aois as an Ollainn, sa chaint seo. Bhí suim agam sa leacht dubh Tigh Robhartaigh agus sa teanga a bhí á foghlaim agam cúpla céad slat siar an bóthar, ag Oideas Gael.

  gan stad gan staonadhwithout stop or stay
  ráflarumor
  cuirfíwould putcond
  Ba bheag suime a bhí agamsaI had little interest
  leacht dubhblack liquid = stout
  sa leacht dubh Tigh Robhartaighin the black liquid of house Robhartaigh
 3. D'aon ghnó a luaigh mé ag barr an ailt seo gur le linn dom a bheith ag ní na soithí a rith sé liom gur ball de phobal na Gaeilge mé le scór bliain anuas an samhradh seo - mar is rud é mo bhallraíocht sa phobal seo atá chomh nádurtha dom nach gcuimhním air ar chor ar bith de ghnáth.

  D’aon ghnóOn purpose
  luaigh méI mentioned
  barrtip, point, top
  altarticles
  le linn domduring the time for me
  soitheachdishes
  a rith sé liomthat it occurred to me
  ball de phobalmember of [the] community
  le scór bliain anuas an samhradh seoupwards of 20 years this summer
  ballraíochtmembership
  nádúrthanatural
  atá chomh nádurtha dom nach gcuimhním air ar chor ar bith de ghnáth. that is so natural to me that I do not remember it at all
 4. Ach thiar i 1993 b'ábhar iontais a bhí sa bhuachaill Ollainneach i measc na bhfoghlaimeoirí eile sa ' rang, toisc nach raibh ceangal fola ná eile agam le hÉirinn. Cuireadh an cheist orm an uair sin agus cuireadh orm céad míle uair ó shin í: "Cén fáth ar theastaigh uait an Ghaeilge a fhoghlaim?" Tá freagraí éagsúla ar an gceist sin, ach an ceann is simplí ná 'toisc gur theastaigh uaim.'

  b'ábhar iontaisIt was a surprising matter
  i measc na bhfoghlaimeoirí eile among other learners
  toisc nach raibh ceangal fola ná eile agam le hÉirinnbecause I had no blood or other connection with Ireland
  Cén fáth ar theastaigh uait an Ghaeilge a fhoghlaim?Why do you want to learn Irish?
  Tá freagraí éagsúla ar an gceist sinthere are different answers to that question
  toisc gur theastaigh uaimbecause I wanted to
 5. Fostaíocht

  Buachaill rud beag ceanndána a bhí ionam, ceart go leor. Is cuimhin liom go maith nár cheap m'athair ag an am go mbeadh aon mhaith sa Ghaeilge dom, go proifisiúnta. Ní toisc gur teanga mhionlaithe í, ach toisc gur duine ón iasacht a bhí ionamsa. "Dóibh féin amháin a thabharfaidh muintir na hÉireann pé postanna a bhíonn le fáil," a dúirt sé.

  FostaíochtEmploymentf
  ceanndánawillful, headstrong
  Is cuimhin liom go maith I remember well
  nár cheap m'athair ag an am go mbeadh aon mhaith sa Ghaeilge dom,my father at that time did not think there would be any good for me in Irish
  proifisiúntaprofessional
  mionlaitheminority
  toisc gur duine ón iasacht a bhí ionamsa.because I was a foreignerón ??
  Dóibh féin amháin a thabharfaidh muintir na hÉireann pé postanna a bhíonn le fáil The Irish will give to themselves whatever jobs are available
 6. Bhí dul amú air. Bhí an Tíogar Ceilteach ann, ar ndóigh - thosaigh sé sin ag búireach faoin am ar chríochnaigh mise mo chéim ollscoile - ach níor fhulaing mé aon leatrom fostaíochta (nó eile) ó mhuintir na hÉireann riamh. A mhalairt.

  Bhí dul amú airhe went astray
  búireachbellowing, roaring
  faoin am ar chríochnaigh mise mo chéim ollscoileabout the time I finished my university degree
  fulaingbear, endure, tolerate
  leatrominequality
  A mhalairt.The opposite/contrary
 7. Sin ráite, fiche bliain ó shin, ní fhéadfainn féin a shamhlú ach an oiread go mbeadh postanna agam i gceithre cinn de sheomraí nuachta Gaeilge agus go scríobhfainn ceithre leabhar sa teanga - gan trácht ar chaife dátheangach, Bananaphoblacht, a rith.

  Sin ráiteThat said
  samhlaighimaginevn samhlú
  i gceithre cinn de sheomraí nuachta Gaeilge4 Irish newsroomscinn de ??
  an trácht ar chaife dátheangachwithout mention of bilingual cafés
  BananaphoblachtBanana Republic[The name of his bilingual café]
 8. An Réadúlacht

  Más abhóg éiginnte a bhí sa chúrsa Gaeilge úd i nGleann Cholm Cille (agus sna cinn a rinne mé an dá shamhradh ina dhiaidh) bhí dóchas ag baint leis freisin. Cosúil le cuid mhór foghlaimeoirí bhí aislingí ábhairín miréadúla agam ag an am faoi athréimniú na Gaeilge mar phríomhtheanga na hÉireann agus a leithéid. Is cuimhin liom go ndúirt Liam Ó Cuinneagáin, stiúrthóir Oideas Gael, linn ag an am gur ábhar ceiliúrtha a bheadh ann dá bhféadfaí an méid Gaeilge a bhí fágtha in Éirinn an tráth sin a choinneáil beo.

  réadaighmake real, realizevn réadú
  abhógimpulse, leap
  éiginnteuncertain, undeterimed, indefinite
  údyon, yonder, that
  dóchashope
  réadúilReal, realistic
  bhí aislingí ábhairín miréadúla agamI had somewhat unrealistic dreams
  réimniúprogress
  a leithéidthe like
  an méid Gaeilgethe amount of Irish
  tráthtime, occasion, day, period

Scéal
éireoidh mé as mo phost go luath
d'inis mé mo bhainisteoir
tosaíodh an obair pháipéir.
Is post rialtais é seo.
sin fáth obair pháipéir go leor
Dé hAoine Eanáir dhá déag
tá gach duine san oifig an-dheas faoi seo
tá sé seo difriúil ó phost eile a fháil
Tréatúirtraitor
Ní beidh mé i lar Minneapolis i rith seachtaine babhla Super
Beidh an t-áit craiceáilte ansin
Déanfaidh mé obair dheonach
Tá roinnt tionscadal teaghlaigh agam
Tá roinnt doiciméid agus pictiúir agam ó mo mháthair

Tags: irish, will's class
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments