Glenn McDavid (gmcdavid) wrote,
Glenn McDavid
gmcdavid

Monday night Irish Class, January 8, 2018

Rang Gaeilge, 8ú lá mí Eanáir 2018

Seanfhocal

Dearmad bhean an tí ag an gcat.The housewife's mistake/forgetfulness/neglect goes to the cat.[The cat gets that milk you forget to put away, etc.]
Téann focal le gaoth, agus téann buille le cnámhSticks and stones...."A word goes with the wind, but a blow/strike goes to the bone."


Gluaiseacht na Gaeilge, gluaiseacht ar strae? Caint a bhfuil lorg na fírinne fós uirthi


Gluaiseachtmovement, motion
ar straeastray, lost
lorgpoint, mark
fírinnetruth
Dúirt Máirtín Ó Cadhain i 1969 nach bhféadfaí ‘an geáitse meath-réabhlóideach féin’ a shamhlú le gluaiseacht na Gaeilge fiú. An bhfuil aon athrú tagtha ar an scéal?

geáitseaffected manner, pose
meathfading, failing
réabhlóideachrevolutionary
samhlaighimagining
An bhfuil aon athrú tagtha ar an scéal?Has the story changed?
 • Nuair a chuaigh an bheainín bheag amach don chistin an mhaidin eile bhí an bord clúdaithe le páipéir, leabhair, blúiríocha de nótaí ina mbuindilí caite thall is abhus óm’ sheisiún staidéir, agus an chuma ar an áit go raibh cóch gaoithe tar éis séideadh ón ndoras thiar go dtí’n ndoras tosaigh.


  clúdaithecovered
  blúirebit, fragment
  abhushere, on this side
  óm = ó mo
  seisiún staidéirstudy session
  cóchonset, squall
  séideadhblowing
 • ‘Cad é sin?’ ar sí. ‘Sin m’obair bhaile,’ arsa mise.

  D’fhéach sí orm, amhail gur mé an stúmpa amadáin ba mheasa a tharraing peidhre drárs aníos air fhéinig riamh.

  ‘Daidí! Canathaobh go bhfuileann tú fós ar scoil?!’

  An-cheist a leanbh, arsa mise liom féin, ceist nach bhfuil freagra agam air, agus dhá bhliain is fiche caite agam sa chóras oideachais.


  amhaillike, as
  stumpastump
  measa worst
  drárdrawer
  peidhre drárspair of drawers [pants]
  fhéinig = féin
  canathaobh = cad ina thaobhWhat in the world/why
  go bhfuileann = go bhfuil
 • Ach ní hé sin ach é seo agus sin scéal eile. I measc na gcarn páipéar bhí cóip d’óráid a thug an t-údar agus gníomhaí Máirtín Ó Cadhain ag Comhdháil an Chomhchaidrimh i dTír Chonaill, mí Lúnasa na bliana 1969: páipéar dar teideal ‘Gluaiseacht na Gaeilge: Gluaiseacht ar Strae’. Ach ar léigheas an t-alt ar dtús, rith sé liom dá mairfeadh an Cadhnach, go bhféadfadh sé an óráid cheannann chéanna a scríobh i mbliana, ó tá sé chomh hábhartha, chomh dúshlánach, is a bhí ag deireadh na seascaidí. Tá teideal na cainte féin ábhartha. Is ábhartha fós é an tseachtain seo, i bhfianaise sár-alt Mháire Ní Fhinneadha ar Bhliain na Gaeilge, a foilsíodh an tseachtain seo caite ar Tuairisc.ie, agus a spreag an-allagar agus plé. Cheapas nach mbeadh sé de mhisneach ag éinne ar na saolta seo alt chomh dúshlánach le ceann an Chadhnaigh a chur amach, ach féach go raibh dearúd trom orm.


  agus sin scéal eilebut that's another story
  carnpile, heapm
  cóip copyf
  óráidspeechf
  gníomhaí activist
  Comhdháilmeeting, congress
  comhchaidreamhassociationm
  Gluaiseachtmovement, motion
  ar straeastray
  ar léigheason reading-eas
  rith sé liom dá mairfeadh an Cadhnach,it ocrred to me that if C were living
  ceannannwhite-faced
  an óráid cheannann chéannathe same speech-ann
  ábharthamaterial, relevant
  dúshlánachChallenging, defiant; reckless, foolhardy
  fianaisewitness, testimony
  sár-Exceeding, surpassing; excellent
  spreagurge, incite, ispire
  allagarloud talk, disputation
  plédiscussion
  CheapasIt was thoughtp aut
  nach ... ag éinneno one
  misneachcourage
  cadhnaíochtlead, vanguard
  féachlook, see
  dearúd = dearmadmistake
  tromweight, burden, oppression
 • ‘Sé dualgas lucht na Gaeilge,’ a deir An Cadhnach, ‘a bheith ina sóisialaigh. Siad lucht labhartha na Gaeilge sa nGaeltacht an aicme is direoile agus is buailte den mhuintir seo againn in Éirinn. Is mar a chéile agamsa, an aicme sin pobal na Gaeilge, a shlánú, agus an Ghaeilge a shlánú.’


  dualgas Natural right, due; duty
  sóisialaighsocialist
  labhairtspeaking, speech, utterancef gs labhartha
  aicmeclass, family, tribe, set,cliquef
  direoile = dearóil [?]feeble; puny, insignificant
  Is mar a chéile agamsaIt is the same to me
  slánúRedemption, salvation
 • Sin atá ina sheanphort agamsa le fada – gan pobail bhuana theaspúla sa Ghaeltacht, níl faic ach bás i ndán don dteanga. Agus féach go bhfuil fianaise i mapaí na heagraíochta Pobal, a foilsíodh le déanaí, ar mhaíomh Uí Chadhain go raibh, agus go bhfuil fós, muintir na Gaeltachta (nó cuid acu ach go háirithe) ar an aicme is dearóile in Éirinn. Tá, mar shampla, geall le leath d’fhearaibh i dtoghroinn Ghaeltachta amháin i dTír Chonaill, dífhostaithe. Plus ça change …


  porttune
  pobalpeople, community
  buanenduring, permanent
  teaspúilwell off
  faicfact
  dánpoem; fate
  fianaiseevidence
  mapamapm
  eagraíochtorganization
  a foilsíodh le déanaírecently published
  maíomhstatement, assertion
  áirithe
  Certainty, surety; Certain quantity; Allotment, portion
  aicmeclass, family, tribe, set,cliquef
  direoile = dearóil [?]feeble; puny, insignificant
  geallpledge, security, betm
  leathspread; half; side, part, direction
  feargrant, providev
  toghroinnElectoral division
  dífhostaitheunemployed
  geall le leath d’fhearaibh i dtoghroinn Ghaeltachta amháin i dTír Chonaill, dífhostaithe Nearly half the men in the TyrConnell Gaeltacht are unemployed
 • Ag trácht dó ar shaol na Gaeltachta, bhí a léamh Marcsach féin ag an gCadhnach ar shochaí Chonamara: ‘Mar thar áit ar bhith eile in Éirinn tá an t-idirdhealú aicmeach, an class distinction, suntasach sa nGaeltacht. Gheobhadh Marx, Engels, agus Lenin cruthú breá ann ar a ndeimhne gurb iad an ardaicmne agus lucht an rachmais, na capitalists, is túisce a thréigeas saíúlacht nó cultúr na muintire. B’ionann na boicht agus lucht na Gaeilge.’


  tráchtmention; travelling
  MarcsachMarx?
  sochaíhost, multitude; society
  ar bhith = ar bith?
  idirdhealúdistinction, differentiation, separation
  aicmeachclass[social]
  suntasachnoticeable, remarkable; prominent, distinctive
  tá an t-idirdhealú aicmeach, an class distinction, suntasach sa nGaeltachtThere is a remarkable class distinction in the Gaeltacth
  Gheobhadhwould get
  cruthúcreation
  deimhnesureness, certainty
  rachmaswealth, abundance
  túisce sooner, rather, first
  thréigeas ← téigh???
  tréigabandon, forsake-eas
  saíúlachtwisdom of the people?
  ionannsame, alike, equal
 • D’fhéadfaí a rá go bhfuil an éagothromaíocht seo dulta in olcas ón am a deinadh páirc saoire do lucht rachmais na gcathracha as cuid den nGaeltacht, an chuid di a bhí beo bocht tamall ach ag a bhfuil áilleacht nádúrtha gan sárú inti. Cén tuiscint atá ag a bhformhór ar ‘saíúlacht nó cultúr na muintire’?


  D’fhéadfaí a ráIt could be said
  éagothromUnevenness, unbalance; Unfairness, inequality
  dultagone
  olcasBadness, evil; bad state; bad nature, spite
  deinadhwas madep aut: dein = déan
  páirc saoirevacation park
  rachmaswealth, abundance
  a deinadh páirc saoire do lucht rachmais na gcathracha as cuid den nGaeltacht part of the Gaeltacht was made into a vacation park for the rich of the cities
  tamallwhile, space of time
  áilleachtBeauty, loveliness; Delight.
  sárúviolation; Thwarting, frustration; Confutation, contradiction
  áilleacht nádúrtha gan sárú intinatural beauty that cannot be surpassed
  tuiscintUnderstanding; wisdom, discernment
  formhórgreater part, majority
  saíúlachtconvenience?
 • Díríonn An Cadhnach formhór a rachta feirge ar na heagraíochtaí Gaelainne a bhí suas lena linn. ‘Ní féidir an geáitse meath-réabhlóideach féin a shamhlú leis an gConra anois,’ a deir sé, agus dá mairfeadh sé, agus dá gcloisfeadh sé Conraitheoirí na linne seo agus iad ag damhsa as a gcoirp le háthas agus le sceitimíní fé Bhliain na Gaeilge, b’fhéidir go ndéarfadh sé gur tháinig tuar féna thairngreacht. Ach i gcead don gConradh, is deacair dóibh bheith réabhlóideach, nuair atáid ag maireachtaint ar mhaoiniú stáit. Ina theannta san, ní ar mhaithe le muintir na Gaeltachta atá Conradh na Gaeilge ann, agus níorbh iad muintir na Gaeltachta a bhí ag déanamh tinnis dóibh riamh.


  dírighstraighten; direct; rectify
  rachtPent-up, violent, emotion
  feargangergs feirge
  eagraíochteagraíocht
  geáitseaffected manner, pose
  meathfading, failing
  réabhlóideachrevolutionary
  samhlaighimagining
  Conra = C na G
  Conraitheoirmember of the C na G
  linnspace of time, period; pool
  áthasJoy, gladness
  sceitimíníRapturous excitement, raptures, ecstasies.
  fé = faoiabout
  tuarsign, omen
  tairngreachtprediction, prophesy
  atáid
  maireachtáilliving, subsistence
  maoiniúfinancing, endowment
  Ina theannta sanAs a result that
  mhaithegoodness
  tinneastrouble, bothergs tinnis
 • Cuirtear inár leith mar Ghaeil, pé acu fíor nó bréagach é, nach mbíonn aon faic ar siúl againn ach ag labhairt as Gaelainn, le Gaeil, fén nGaelainn. (Nach maith gur Bliain na Gaeilge seachas Bliain na Gaeltachta atá beartaithe?). Thuig Máirtín Ó Cadhain an méid sin. Deir sé ‘má tá lucht na Gaeilge in ann borra le gearáin seachas rudaí faoi Ghaeilge féin agus fiú cúpla míle vóta a fháil i roinnt Dáilcheantair, beidh sin i n-ann cónardaíocht na gconlán a chur droim ar ais’. Tá sé thar am díriú ar na deacrachtaí atá ag pobal na Gaeltachta, an méid dóibh atá fágtha, agus todhchaí fónta éigin a chinntiú dóibh, seachas bheith, fé mar a deir Máire, ‘ag ceiliúradh éachtaí na hathbheochana (an cúpla focal atá ag gach Éireannach)’.


  seachasbesides, other than, compared to
  beartaighpoise, brandish
  an méid sinthat amount
  borrabarrow, bogm
  gearáncomplaint, grievance
  i roinnt Dáilcheantairin some constituencies
  cónard = comh-ardEqual height, level; comparison
  conláncollection, heap; Group, band, family
  droimback[of a person]
  ar aisback[return]
  droim ar aisreverse
  díriúdirection, guidance
  deacrachtdifficulty
  pobalpeople, community
  méidamount
  todhchaifuture
  fóntaServiceable, useful; good, sound, adequate
  Rud a chinntiúto make certain of sth., to confirm sth.
  dóibhto them
  seachas Besides, other than, rather than; compared to
  ceiliúradhcelebration
  éachtaímore wonderful
  athbheochanrevivalgs -a
 • Má dheintear san, mairfidh an teanga.


  san - sinthat

Scéal
Bhí an aimsir an-fhuar an lá Nollag
ach go luath bhí fiabhras cábáin
Fuair mé mo bhróga agus agus stocaí is troime
mo seaicéad gheimhridh is fearr
Scairf fada thart ar mo mhuineál agus smig
goggles ar mo shúile
mo hata nós Mongóil ar an mbarr
Chuaigh mé lasmuigh. Fadhb ar bith
Shiúil mé ceithre mhíle sa fuar.
Bhí mé go maith, ach bhí an-ocras orm ag an dinnéar
D'fhan muid abhaile ar Oíche AthBhliana
D'éist muid le clár raidió ó Chicago: An Speisialta meán oíche ó stáisiún WFMT
Is traidisiún é seo dúinn
an chéad lá eile
chuaigh muid go dtí pictiúrlann ar lá na Bliana Nua
Bhreathnaigh muid Cogaí Réalta an Jedi Deireanach
Tags: irish, will's class
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments