From Hilbert Space to Dilbert Space


Monday night Irish Class, August 7, 2017
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 7ú lá Mí na Lúnasa 2017

Seanfhocal

Go dtí leath bealaigh síos tá sult, suaimhneas, agus sásamh ann ach as sin síos tá deamhas, diabhal, agus dochar san ól. When you start drinking, first it feels good, and then it goes to hell.parallel structure, s-d/good-bad contrast.
Is maith an rud an foighid, ach is dona í an fhailli.Patience is a good thing, but negligence/neglect is bad

Sórt réamhrá atá in ‘Homecoming’ Spider-Man

Sórt réamhrá atá in ‘Homecoming’H is sort of a prequel
LÉIRMHEAS SCANNÁIN: Leagtar bunchloch i ‘Spider-Man: Homecoming’ ach caithfear fanacht fanacht nó go dtosóidh an t-aicsean ina cheart
Léigh tuilleadhCollapse )

Monday night Irish Class, July 24, 2017
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 24ú lá Mí na Iúil 2017

Fear Gaeltachta díbeartha as Meiriceá ag na húdaráis inimirce

Bhí John Cunningham as Gaeltacht Thír Chonaill ina chónaí i Stáit Aontaithe Mheiriceá ó bhí 1999 ann. Chuaigh sé anonn ar chlár víosa ach níor fhág sé an tír nuair a chuaigh an víosa sin in éag
Léigh tuilleadhCollapse )

Monday Night Irish Class, July 10, 2017
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 10ú lá Mí na Iúil 2017

Seanfhocal

clochstonef
Dá duiteadh cloch i gcaiseal, is ort-sa thuiteadh sí"If a stone were to fall in a castle, it would fall on you."thuiteadh subj. eclipses
beirbear, bring
moilldelayf
bárr = barrpoint, top (speed)
Beireann an mhoill an bárr léiUndue haste reduces speed./"Delay brings the top speed with it."
Ní moill faobharTaking the time to sharpen your tool won't slow you down./"Än edge is not a delay."

‘Leanfaidh mé le foghlaim na Gaeilge agus mé i mo Thaoiseach’ – Varadkar

Leanfaidh mé le foghlaim na Gaeilge agus mé i mo ThaoiseachI will continue with learning Irish as I am Taoiseach
Leanfadh Leo Varadkar ag déanamh cúrsaí Gaeilge agus é in oifig an Taoisigh. Deir sé chomh maith go bhfuil sé ag súil go mbeidh maoiniú breise ar fáil don Ghaeilge
Léigh tuilleadhCollapse )

Monday Night Irish Class, June 19, 2017
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 19ú lá Mí na Mheiteam 2017

Seanfhocal

Aithníonn fear na h-olna dhíol fear na h-olna cheannach.The wool seller knows (recognizes) the wool buyer.
graftha = grafadhgrubbing, hoeing
fiadhaigh = fiachhunt(ing), chase, chasing
gaoithe = gaothwind
Tá trí saghas fear ann, fear grafta, fear fiadhaigh, agus fear gaoithe.There are three sorts of man, the worker, the pleasure-seeker, and the windbag.

Siopadóireacht

Léigh tuilleadhCollapse )

Monday Night Irish Class, May 22, 2017
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 22ú lá mí na Bealtaine 2017

Seanfhocal

Ceannaigh an maor 's ní baol duit an máistir.Buy the steward and the master is not a danger to you.Note imperative and copula.
Ní glic é nach nglacfaid teagasc.He is not clever who will not accept instruction/teaching.
Is duine saibhir é, dáiríre, an duine nach bhfuil uaidh ach beagán. It is truly a rich person who needs/wants but little. The tá-ó ← tá sé ag teastaíl ó
Léigh tuilleadhCollapse )

Monday Night Irish Class, May 8, 2017
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 8ú lá mí na Bealtaine 2017

Seanfhocal

Ná taispeáin d’fhiacail san áit nach dtig leat greim a bhaint amach.Don't bare you're teeth if you are not in a position to bite!
tig leto be able toDon form of Ttar
Tá sé chomh críonna go dtabharfadh sé breith idir Conall agus Eoghan. He is so wise he could give a judgement between Conall and Eoghan.Sons of Niall of the Nine Hostages, and legendary founders of Tirconnell and Tyrone.
Léigh tuilleadhCollapse )

Monday Night Irish Class, May 1, 2017
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 1ú lá mí na Bealtaine 2017

Léigh tuilleadhCollapse )

Monday Night Irish Class, April 24, 2017
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 24ú lá mí Aibreáin 2017

Seanfhocail

Is iomaí lá ag an uaigh orainn.Live for today."It's many a day the grave will have us."
Cha dtig a bhaint as an tsac ach a lán a bhíos ann.You cannot take more out of a sack than what was in it. Don. e.g. Cha - negative particle
Léigh tuilleadhCollapse )

Monday Night Irish Class, April 17, 2017
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 17ú lá mí Aibreáin 2017

Seanfhocail

Ní leithne an t-aer ná an timpisteaccidents can always happen, anywhere."The air is not wider than the accident."
Is maith a bhean í ach níor bhail sí a bróga di go foill/ She is a good woman yet but she has not taken off her shoes yet.(She has not settled down)
Léigh tuilleadhCollapse )

Monday Night Irish Class, April 10, 2017
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 10ú lá mí Aibreáin 2017

Seanfhocail

riabbhachdull, gloomy, variable; striped
Geimhreadh ceoch, earrach reoch,
Samhradh riabhach, agus fómhar grianach—
Geimreadh reoch, earrach ceoch,
Samradh grianach augs fómhar riabhach.
Winter foggy, spring frosty,
summer variable and autumn sunny—
Winter frosty, spring foggy,
summer sunny and autumn variable.
laethanta na riabaílate April/early March
Níl siad le fáil dubh bán ná riabhachThey are not to be had in any way, shape or form
Léigh tuilleadhCollapse )

Monday Night Irish Class, March 27, 2017
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 27ú lá mí na Márta 2017

Seanfhocail

Ná bí ag caint leis na cosa ‘fhad is atá an cloigeann le fáil.Do not walk away when you could still talk and work out your differences.
a fhad isas long as
a fhad is atá mé beoas long as I am alive
Ná labhair leis na cosa má bhíonn an ceann sa láthair.Don't speak with the legs if the head is present
Léigh tuilleadhCollapse )

Monday Night Irish Class, March 20, 2017
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 20ú lá mí na Márta 2017

Seanfhocail

Práinn mhór croí agus moille mhór lámh.When you panic, you are ineffective. / Getting too wound up slows you down.
Is measa cumha an duine beo ná cumha an duine mhairbh.Homesickness/loneliness is worse for the living person than the dead.
Léigh tuilleadhCollapse )

Monday Night Irish Class, March 13, 2017
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 13ú lá mí na Márta 2017

Seanfhocail

Ag iarraidh loirg ar uisce agus ag cuartú snáthaide i measc cocháin. Looking for a trace/mark on water and searching for a needle among straws"Looking for a needle in a haystack." Note verbal nouns were followed by nouns in the genitive
Is olc an rud iomarca capall i mbaile gan treabhadh.It's a bad thing to have too many horses in a place without plowingcapall is a gp here
treabhplowv
treabhadhplowingvn. of treabh, gs treafa
Tá mé chun treafa arís.I am fit again, I'm ready to get back to work/activity.
Léigh tuilleadhCollapse )

Monday Night Irish Class, February 27, 2017
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 27ú lá mí Feabhra 2017

Léigh tuilleadhCollapse )

Monday Night Irish Class, February 13, 2017
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 13ú lá mí Feabhra 2017

Seanfhocal

Más deas do dhuine a chóta is deise do dhuine a léine.If it is close (deas) to a person his coat, is closer to a person his shirt. "Blood is thicker than water." Más+is (copula)
Cha troimide an loch an lacha,
Cha troimide an t-each an srian,
Cha troimide an chaora an olan,
Cha troimide an cholainn an chiall
The lake's not heavier from the duck,
nor the horse from the bridle,
nor the sheep from the wool,
nor the body (person) for sense/understanding.
Cha= (Don.)
troimidetroime+de
Goidé = Cad éDon.

Léigh tuilleadhCollapse )

Monday Night Irish Class, January 30, 2017
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 30ú lá mí Eanáir 2017

Seanfhocal

Níor dhún Dia doras riamh nár oscail sé ceann eile.God never closed a door without having opened another one.Note the past tense
Níl tuile dá mhéad nach dtránn.There's no flood, however great, that doesn't ebb.tráigh "ebb" (verb) ← trá "beach" (noun)

Léigh tuilleadhCollapse )

Monday Night Irish Class, January 23, 2017
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 23ú lá mí Eanáir 2017

Seanfhocal

An bhean atá dóighiúil is furasta a cóiriú .An attractive woman is easy to dress.
Comhfhad a théann teas agus fuacht.Heat and cold are of [lit. "go"] equally longFronting comhfhad
Léigh tuilleadhCollapse )

Monday Night Irish Class, December 12, 2016
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 12ú lá Mí na Nollag 2016

Seanfhocal

Tá biathú sneachta ann.There's a light dusting of snow.biathaigh "shower" (snow, rain, pine needles, pebbles)
Ní bhainfeadh sé an cur den leamhnachtHe couldn't get the snow off a ropeLit. "He couldn't get the foam/forth off of new milk"

Léigh tuilleadhCollapse )

Monday Night Irish Class, December 5, 2016
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 5ú lá Mí na Nollag 2016

Seanfhocal

baintreachwidow(er)Qualify with bean/fear as needed
Na trí ní is mó giodam:
-piscín cait
-meannán gabhair
-nó baintreach óg mná
The three "friskiest"/"most restless" things:
=a kitten
-a kid [goat]
-or a young widow [woman].

Léigh tuilleadhCollapse )

Monday Night Irish Class, November 28, 2016
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 28ú lá Mí na Samhna 2016

Seanfhocal

Na trí súile is géire;
-- súil na circe i ndiaidh an ghráinne
-- súil an ghabha i ndiaidh an tairne
-- agus súil ainnire i ndiaidh a grá gil i
Three sharpest eyes:
a hen's, after a grain;
a smith's, after a nail;
a maid's, after her true love.
Léigh tuilleadhCollapse )

?

Log in

No account? Create an account